Referanse laget i samarbeid med Stavanger Universitetsykehus

Stavanger universitetssjukehus (SUS) tester nå ut dette i et nytt forskningsprosjekt, «Medical trainer». VR-løsningen er utviklet i samarbeid mellom Stavanger universitetssykehus (SUS) og Bouvet.


"Tar blodprøver, røntgen og lytter på hjertet og lungene til pasientene i VR"


Hvordan kan leger i utdanning ved Stavanger Universitetssykehus få god opplæring på sjeldne, men alvorlige og akutte sykdommer?

Virtuell virkelighet, eller såkalt VR (virtual reality), kan være løsningen.

Leger i utdanning skal diagnostisere sjeldne og akutte sykdommer med VR


Gir bedre vurderinger og behandling

For nå har sykehuset fått støtte fra Rogaland fylkeskommune for å undersøke effekten av VR i medisinsk opplæring. VR er teknologi som gjør det mulig forbrukerne å se og interagere i et digitalt simulert miljø.

– Målet er å gjøre LIS-legene bedreforberedt til å kunne gjøre gode vurderinger, sier Normand.


– Med Medical Trainer kan legene øve på å samle inn informasjon fra pasientene, sånn at de kan finne riktig diagnose. De kan blant annet ta blodprøver, røntgen og lytte på hjertet og lungene til pasientene, sier Camilla Normand, avdelingssjef ved Mottaksklinikken og prosjektleder for «Medical trainer» ved SUS.

Hvert år utdanner SUS leger i spesialisering, også kalt LIS-leger. Til vanlig er legene avhengig av å møte reelle pasienter for å lære seg det de trenger. Det kan være utfordrende å få nok erfaring med sjeldne og alvorlige sykdommer, nettopp fordi disse møter man sjelden. Hvis en pasient ikke får rask og riktig behandling, kan det få alvorlige konsekvenser.

– Nå kan LIS-legene øve seg på å diagnostiere og oppdage sjeldne sykdommer på de virtuelle pasientene, sier Normand videre.

Du kan også lese mer om Medical Trainer på Helsestavanger.no

NRK Rogaland har også skrevet om løsningen. Les artikkelen her.

Iris, Jaw, Eyebrow, Shoulder, Forehead, Chin, Eye, Hairstyle, Cheek, Lip

Camilla Normand, avdelingssjef ved Mottaksklinikken og prosjektleder for «Medical trainer» ved SUS.


Fakta:

·  Forskningsprosjektet Medical Trainer tester ut om VR kan gjøre leger i utdanningsløp bedre rustet til å diagnostisere og behandle pasienter med sjeldne og alvorlige sykdommer.

·  Forskningsprosjektet testes ut på LIS-leger ved SUS fra september 2020 til januar 2021. Resultatene kommer etter at prosjektet er avsluttet.

·  Det er SUS og IT-selskapet Bouvet som står bak utviklingen av den virtuelle opplæringen.

Mer informasjon om løsningen

Projection screen, Hat


Bruker ekte pasientdata i Medical Trainer

Teknologien er designet for å fylle hele synsfeltet vårt med skjermer innebygd i egne briller.

– Løsningen skal forberede LIS-legene på scenarioer de vil møte i det virkelige liv. Vi var derfor avhengige av realistisk pasientdata, sier områdeleder Anders Stensland i Bouvet.


Shirt, Eyebrow, Shoulder, Forehead, Chin, Skin, Sleeve, Collar, Cheek, Clothing
Vi har fått realistisk pasientdata fra SUS for hvert scenario. For eksempel kan det være feil i hjertelyden og noe galt i blodverdiene, mens lungelyd og røntgen er normale.

Vi har stor tro på at løsningen vi utvikler med SUS også vil ha verdi for samfunnet. Når du går til legen din eller kommer inn på sykehuset, vil du jo at den skal kunne stille riktig diagnose.

Anders Stensland, Enhetsleder i Bouvet


"


Gir bedre vurderinger og behandling

For nå har sykehuset fått støtte fra Rogaland fylkeskommune for å undersøke effekten av VR i medisinsk opplæring. VR er teknologi som gjør det mulig for brukerne å se og interagere i et digitalt simulert miljø.

– Målet er å gjøre LIS-legene bedre forberedt til å kunne gjøre gode vurderinger, sier Normand.


KONTAKT OSS

Har du spørsmål knyttet til denne artikkelen, eller ønsker du bare å ta en uforpliktende prat med oss om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet med å løse utfordringer knyttet til Mixed Reality?

Ta kontakt med

Anders Stensland, Enhetsleder, Bouvet
Telefon +47 92 41 41 08

Automotive wheel system, Baseball cap, Rim

Kjøp HoloLens av oss – Vi er autorisert forhandler av HoloLens 2

Personal protective equipment, Tan, Goggles
Audio accessory, Electronic engineering, Cable, Machine, Gadget, Electronics, Technology

Les mer her.

Lens by Bouvet - Kommunikasjonsplattform for HoloLens og web. Les mer om prosjektet her.

Les mer om løsningen her.
Azure Object Anchors – objektforståelse med HoloLens

Les mer her.

Digital tvilling av Ryfast-tunnelen i VR for tunnelsimulering

Kjøp HoloLens av oss – Vi er autorisert forhandler av HoloLens 2

Kontakt oss