bsr1 (2)

Lite oversikt og kapasitet er fartsdumper som hindrer de virkelige løftene

Renate Thoresen 
6. mai 2020

Se dagens situasjon og mulige gevinster

teknisk geld (2).jpeg

Business Scenarios Recommendation-rapporten (BSR) bruker datagrunnlaget fra ditt nåværende SAP ERP-system til å vurdere mulighetene til SAP S/4HANA. Den detaljerte BSR-rapporten trekker frem spesifikke områder hvor det har skjedd endringer eller forbedringer. Den identifiserer områdene der din organisasjon har mulighet til å realisere størst fordeler ved en migrering, og rangerer hvert område basert på hvor relevante de for din bedrift. Som følge av detaljgraden, kan BSR-rapporten være et godt utgangspunkt å se dagens situasjon, teknisk gjeld og mulige gevinster for utviklingen av din fremtidige ERP. Hør med Bouvet, vi ønsker å hjelpe til med å realisere rapporten og gi råd ut fra de tekniske funnene.

bsr.PNG