Foto: Aker BP
Foto: Aker BP © Aker BP

Aker BP

Rustet for fremtiden

Vi utvikler en helt ny digitaliseringsløsning for teknisk integritet for alle Aker BP sine plattformer. Løsningen AIM Tool, er basert på rammeverket Oracle Application Express (APEX).

Utfordring

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.

Aker BP har vært på utkikk etter et verktøy i markedet som kunne tilpasses deres arbeidsprosesser, eksisterende verktøy og manuelle rutiner. Eksisterende system dekket ikke kritiske deler av IM-prosessene. Sammen med Aker BP utvikler vi nå en effektiv og sømløs digitaliseringsløsning som dekker hele integritetssyklusen.

Løsning

Løsningen for Aker BP ble Asset Integrity Management Tool (AIM). Verktøyet blir integrert med eksisterende softwareløsninger som blant annet SAP, Aveva net og PI CoreSight.
AIM blir også optimalisert for bruk på EX-godkjente nettbrett. Dette gjør at inspektører offshore kan inspisere og rapportere funn i felt.

AIM har moduler for risikobaserte inspeksjonsprogram, inspeksjonsplanlegging, generering av elektroniske arbeidspakker, utførelse og rapportering, evaluering, funnhåndtering, kalenderbaserte inspeksjonsprogram, samt en egen modul for ISO-arbeid.

AIM Tool vil bidra til et betydelig løft for integritetsstyring i Aker BP. Verktøyet vil gi oss en lang rekke effekter som støtter opp under våre verdier;

- Sikker drift gjennom mer effektiv inspeksjonsplanlegging, - utførelse og -
rapportering, samt kontinuerlig oppdatering av risikobaserte inspeksjonsanalyser
(RBA/RBI)
- Mer tilgjengelig informasjon om risiko og barrieretilstand som kan brukes ifm.
helhetlig barrierestyring
- Mer effektiv risikostyring, planlegging og utførelse av overflatevedlikehold
- Bidrag til standardisering av arbeidsprosesser iht. styrende dokumentasjon

Arild Bjørkås - Integrity Manager, Aker BP

Verdi for kunden

AIM sørger for økt effektivitet. Dette ved at inspektører kan bruke EX-godkjente nettbrett offshore. Inspektørene har tilgang til tegninger og relevant informasjon i felt.

Aker BP får automatiserte opprettelser av arbeidsordre og notifikasjoner i SAP. Effektiv planlegging gjør at risikoen og driftskostnadene reduseres på installasjonene.

Verktøyet er utviklet for fremtiden og kan skaleres, utvides og endres etter kundens ønske. Parametrisert data øker kvaliteten, sørger for at man kan se trender på utstyr og muliggjør integrasjon med Aker BP sin dataplatform.
Forbedret integritetseffektivitet og kontroll: En prosess, et system og en sannhet.

Teknologi

Prosjektet valgte å gå for en løsning basert på Oracle Application Express (APEX). Bakgrunnen for valget er at utvikling i APEX er hurtig og resultatet er moderne og responsive web-applikasjoner med samme høye nivå av sikkerhet og funksjonalitet som kjennetegner Oracle-databaser.  

APEX egner seg utmerket som verktøy for å lage effektive web-løsninger på toppen av eksisterende fagsystemer i etablert infrastruktur. APEX er også et verktøy for rask prototyping, implementering og realisering av nye forretningsbehov som en web-applikasjon – levert i en rimelig skyløsning (SaaS).  

Bouvet bruker APEX som plattform for mange ulike behov innenfor vedlikehold, inspeksjon, shipping, HMS, kundeportaler, handelsportaler med mer innenfor alle bransjer; fra SMB-markedet til olje og gass og fra det frivillige til det offentlige i Norge – og for internasjonale selskaper.

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

Sævar Thor Kristinsson
Enhetsleder