Image from iOS (19)

Hvordan kan mixed reality hjelpe bil- og redningsbransjen med on site repair assistanse?

Kay Tomas Fagervik Bertheussen,  Eirik Wilhelmsen Holhjem 
28. okt. 2019

Fredag 25. oktober var vi invitert av Falck til å delta sammen med deres kunder på Oslo Motor Show.

Falck har som målsetning at 9/10 servicesaker skal løses av en mobil enhet, altså at 90% av bilene de kommer til ikke skal inn på verksted. For å nå dette målet har de et behov for at mekaniker i felt, har mulighet til å hente opp dokumenter, deleliste og naturligvis mulighet til å ringe en verksteds-ekspert som sitter med større fagkunnskap.

Det er ikke bare Falck som har utfordring med akkurat dette, etter å ha pratet med flere av de andre deltagerene, er det med at en ekspert sitter et annet sted et problem som går igjen.

Microsoft, med Are Bjørlykke, presenterte en video-demonstrasjon av Hololens 2, hvor han viste flere gode bruksscenarioer for redningsbransjen. Noe som satt opp Bouvet-presentasjonen med HoloMaintenance og remote on site repair perfekt.

Falck på Oslo MotorShow

Etter en kort presentasjon av Bouvet, var vi i gang med demonstrasjonen av Connected Technician . Eirik gikk ned til en vintage Amcar og «feilsøkte» den etter beste evner. Kay Tomas, var «eksperten» som satt på verkstedet.

Demonstrasjonen gikk meget bra og flere kunder kom frem i etterkant og mente de hadde gode use cases med remote assistance. 

Les mer om Connected Technician

Tusen takk for invitasjonen 

Eirik og Kay Thomas