Produktledelse og verdiskaping

Digital produktutvikling er komplekse saker hvor mange forhold må avveies og balanseres for å skape verdifulle produkter. Produktledelse handler om å lede denne verdiskapningen.

Eivind Slettebø

Publisert:

28. nov. 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Tidligere var det ofte prosjektledere som gjorde dette ved å lede en prosjektgruppe som skulle levere på tid, kost, kvalitet og omfang med utgangspunkt i kravspesifikasjon og bestillinger. I dag ser vi oftere at verdiskapingen skjer gjennom arbeid i varige produktteam og at produktlederen leder dette arbeidet gjennom nye måter å jobbe på.

Moderne produktledelse og produktutvikling henter inspirasjon, prinsipper og metoder fra smidig - det er nærmest en forutsetning for å skape verdi i virksomheter i dag. Det handler om å sette brukeren i sentrum, fokusere på verdi, hyppige leveranser, kontinuerlige læring, målinger og eksperimenter. 

Lag de riktige produktene

Produktledelse handler også om prioriteringer og om å lage de riktige produktene. Med utgangspunkt i virksomhetens mål og strategier må produktlederen sette retning for produktutviklingen, ofte ved hjelp av en produktstrategi og gjerne visualisert i et veikart eller på andre måter som gjør det tydelig for omgivelsene og interessentene. Produktledelse handler med andre ord om å vite hva du vil oppnå og hvordan du skal få til dette sammen med produktteamet og virksomheten du jobber i.

Dette er utfordrende for mange produktledere. I undersøkelsen Produkt i Norge* utført i 2023 svarte 26 % av produktlederne at uklar strategi og visjon er en de største utfordringene i deres hverdag. Fra før vet vi at mange synes det er utfordrende å få til gode, tverrfaglige team hvor det oppleves trygt å være uenig og å si sin mening, noe som er avgjørende for gode produktteam. I tillegg erfarer vi at mange synes det vanskelig å gå fra strategi og visjon til det å faktisk utvikle produktet. En produktleder jobber ikke alene, og det er mange som må bidra for å få til alt dette. Likevel har produktlederen hovedansvaret og er den som leder arbeidet. 

Hvordan kan vi bidra? 

Det blir fort mye å holde styr for produktledere og produktteam og det er ikke alltid like greit å få til ting i praksis. Vi i Bouvet har derfor nylig utviklet et kurs i moderne produktledelse hvor vi går gjennom hvordan produktledere kan jobbe strategisk, taktisk og operasjonelt for å skape verdifulle produkter for sine brukere. Vi viser hvordan de kan jobbe med strategi, mål og målstyring, samt konkrete metoder for å drive kontinuerlig utforskning og utvikling. Vi går gjennom hvordan bygge gode team og hvordan fasilitere for kunnskap og forståelse innenfor komplekse produktdomener. 

Alt dette er viktig og noe vi gjør hele tiden ute i oppdragene våre. Noen kaller oss produktledere, andre kaller oss produktcoacher og smidig coacher. For oss er det ikke så viktig hva vi kaller oss - med kompetanse på produktledelse, teambygging teamledelse, smidig coaching, prosjektledelse og fasilitering hjelper vi team og virksomheter med å lage gode produkter for deres brukere, noe vi og våre kunder stortrives med. 

 

Og har du lyst til å ta kurs i produktledelse? Meld deg på her: https://www.bouvet.no/kurs/kategorier/smidig/produktlederkurs 

 

*Produkt i Norge av Marius Røstad, Ida Aalen med bidrag fra IxDA og produktleder.no