Prosjektleder i energibransjen

Bli kjent med Hanne Lovise og hverdagen hennes som prosjeklteder fra kontoret vårt i Stavanger. Hun jobber for tiden med kunder i energi- og transportsektoren og foretrekker en smidig prosjekttilnærming.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Om Hanne Lovise Leknes

Hva jobber du med nå? 

Jobber som prosjektleder for Kolumbus og som Testkoordinator for AkerBP.

Fortell en fun fact om deg selv eller en interesse du har ved siden av jobb?

Vi kjøpte campingvogn i fjor vinter og har nå blitt kyndige campere i Sirdal. Veldig gøy for hele familien!

Hanne.jpg

Nevn en ting eller person som inspirerer deg?
Mange. Folk generelt inspirerer. Men første navnet som dukker opp er Astrid Lindgren, mest fordi hun har vært en pioner på så mange måter, både som engasjert forfatter og menneske.

 

Hvorfor begynte du å jobbe som prosjektleder?

Varierte oppgaver. Å være prosjektleder gir deg mulighet til å være tett på kunde og leveranse. Du skal lede prosjektet og prosjektteamet, menneskene som bidrar inn i prosjektet frem til et konkret resultat eller mål. Få dager er like og etter hvert prosjekt sitter en igjen med mer erfaring som en tar med videre til neste oppdrag.

Kan du fortelle litt om hva du jobber med for tiden?

Nå jobber jeg som prosjektleder for Kolumbus sammen med prosjekt-team som jobber for å bedre eksisterende løsninger for Kolumbus relatert til Datavarehus og Sanntidsdata.
I tillegg jobbes det med et prosjekt som heter Automatisk trafikkleder (ATL) hvor en ser på hvordan en kan redusere total reisetid og skape større forutsigbarhet for når bussene kommer. Dette er en prototype.
Jobber også for AkerBP som testkoordinator og er en del av et team som har ansvar for UAT-testing av eksisterende og nye applikasjoner for AkerBP.

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut?

Jeg starter dagen med standup hvor vi ser på planlagte oppgaver, prioriteringer og eventuelle avklaringer som må tas. Og ikke minst «vanlig drøs» med teamet før vi går i gang med dagens gjøremål.

Har frem til nå blitt en del hjemmekontor så det blir mye bruk av Teams og Slack. Ellers består dagene i oppfølging av kunde, team og planlegging.

Nevn tre ting du ikke klarer deg uten en arbeidsdag:

Standups, kaffidrøs og Jira.

Hvilken metode foretrekker du å jobbe med?

Jeg foretrekker smidig prosjekttilnærming. Det er en fordel å ikke være låst på èn metode, men at en kan tilpasse etter hva som passer kunden og leveransen best.

Hva har du lyst å lære mer om?

Anbudsprosesser og så vil jeg gjerne bygge på med mer erfaring rundt «tidlig fase» - prosjekter. 

Hvordan synes du det er å være konsulent?

Det er veldig lærerikt da du får muligheten til å jobbe for ulike kunder og så får du god bransjeerfaring.

Hvorfor valgte du Bouvet?

Stort faglig nettverk og mulighet til å bygge videre på egen kompetanse.

Har du noen tips/råd til nye i arbeidslivet?

Finn ut hva som engasjerer deg mest innen fag, metode og rolle. På denne måten vil det være enklere å få oppdrag som gir riktig erfaring og glede i arbeidshverdagen.