Kvartalsrapport
>

Q4 2018: Gode resultater for Bouvet

26. feb. 2019

Bouvet hadde i fjerde kvartal 2018 driftsinntekter på 535,4 millioner kroner sammenlignet med 458,4 millioner i fjerde kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 65,2 millioner kroner sammenlignet med 49,1 millioner tilsvarende periode i fjor.

For 2018 rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 14,9 prosent til 1 846,7 millioner kroner. Driftsresultatet for året ble 191,6 millioner kroner som er en økning på 32,9 prosent sammenlignet med i fjor.

«Det økende behovet for vår kompetanse hos våre kunder førte til positiv utvikling av Bouvet. Vi ansatte flere dyktige folk og vi leverte også i dette kvartalet gode resultater,» sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i fjerde kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 470,2 millioner kroner sammenlignet med 409,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Dette tilsvarer en økning på 14,9 prosent.

EBIT-marginen i fjerde kvartal endte på 12,2 prosent, opp fra 10,7 prosent i fjerde kvartal 2017.

Resultat etter skatt ble 53,5 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 39,7 millioner kroner i samme periode 2017. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 5,21 kroner sammenlignet med 3,82 kroner i fjerde kvartal 2017.

For ytterligere informasjon:

Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047 Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Kvartalsrapport 4. kvartal 2018

Kvartalspresentasjon Q4 2018