QualityOne: en konferanse om kvalitetssikring i programvareutvikling!

Onsdag 13. september arrangerte vi QualityOne hos Bouvet, en intern fagkonferanse basert på vårt eget konsept, BouvetOne

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


I Bouvet har vi ett av landets fremste miljøer for test og QA. Vi jobber med å sikre løsningene til kunder i samfunnskritiske sektorer over hele landet. Derfor arrangerte vi for første gang en intern fagkonferanse for å inspirere og dele kompetanse på tvers.

Kvalitetssikring var hovedtemaet for ettermiddagen, og konferansen ble holdt på tvers av alle våre regioner.

I alt samlet 80 konsulenter seg på våre kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen, Arendal og Trondheim. Flere deltok også digitalt. Målet var å bygge fellesskap og relasjoner på tvers av regionene, fremheve og skape stolthet rundt fagområdet vårt. Vi ønsket å sette fokus på faglig inspirasjon og utvikling, samtidig som vi ville øke forståelsen for hva kvalitetssikring kan være. 

Keynote om KI
Joar Ulvarsøy holdt keynote og snakket om kunstig intelligens. Han ga oss en dypere innsikt i hva KI er og hvilke muligheter denne teknologien byr på.

Joar belyste også utfordringer, både generelt og sett fra en QAs perspektiv. Wessel Braakman fortalte deretter om hvordan han bruker ChatGPT som sin QA-venn og ga gode eksempler på praktisk bruk av verktøyet.

Etter keynote delte vi oss opp i parallelle sesjoner. Fordelt på tre spor hadde vi satt opp ni sesjoner, der konsulentene delte sine erfaringer innen forskjellige temaer, som f.eks. testautomatiseringsverktøy som Cypress og Playwright, Test Driven Development og Continuous Delivery, sikkerhetstesting i skyen, testing i forhold til universell utforming og hvordan man jobber med QA-strategi i et agilt utviklingsteam.

IMG_2651 (1).jpeg
Vår kollega Sakshi Sharma i Øst holdt foredraget: "looking beyond the UI: A journey to becoming a technical tester."

Avslutningsvis snakket Lillian Crouch og Linda Solberg Brattli om trendene fra EuroSTAR i Antwerpen i juni 2023. Temaet for årets konferanse var «Software Development is a Social Activity». Viktigheten av å jobbe i team og at vi trenger mangfold for å lykkes ble fremhevet. Alle rollene har et viktig bidrag og ansvar for å sikre at løsningene og produktene vi utvikler gir verdi for sluttbruker.

QA-rollen har utviklet seg fra å være reaktiv til å være proaktiv, og det ble satt fokus på ansvaret som følger med rollen. Teamet har et felles ansvar for kvaliteten, men QA har et særskilt ansvar for å sette kvalitet på agendaen og legge til rette for kontinuerlig forbedring. Verden vi lever i er i konstant utvikling og blir stadig mer digitalisert.

Applikasjonssikkerhet er avgjørende for å beskytte våre digitale liv og verdifulle data. Manglende sikkerhet kan føre til datalekkasjer, økonomisk tap og svekkelse av tillit. Derfor er det viktig å prioritere og investere i applikasjonssikkerhet for å bevare vår digitale integritet. QA har et ansvar for å bidra til å forhindre potensielle trusler og beskytte både brukere og organisasjonen mot sikkerhetsrisikoer.

Stor suksess med QualityOne

Deling er en viktig del av Bouvet-kulturen, og basert på tilbakemeldinger fra deltakere satser vi på at dette blir en fast tradisjon. Faglig påfyll og inspirasjon er viktig uavhengig av om man er ny i rollen eller har mange års erfaring. Vi tror også at det kan være nyttig for andre roller å få innsikt og økt forståelse for QA-rollen og dens ansvar og kompetanse.

Key takeaways: 

  • Communication is your superpower! 

  • QA er mer enn bare testing 

  • Teamet er sterkere enn individet