Vet du hva industriell digitalisering egentlig betyr?

Noen begrep blir så mye brukt at betydningen av dem til slutt blir uklar. Kanskje gjelder det begrepet ”industriell digitalisering” også, så her er en klargjøring.

Ivar Kornbrekk

Industriell digitalisering handler kort sagt bare om en bedre utnyttelse av arbeidsstyrke og produksjonsutstyr som vil gi positive utslag på virksomhetens bunnlinje. Det er derfor digitalisering først og fremst er forretningsstrategi.

Den industrielle digitaliseringen skjer på tre nivå:

  1. Individnivå – muliggjørende IT for operatører og arbeidsledere
  2. Anleggsnivå – økt automatiseringsgrad
  3. Strategisk nivå – cyber-fysiske systemer

Effektene av denne digitaliseringen kan ses på mange felt. Fleksibiliteten i produksjonslinjene økes, omstillingsevne økes og produktivitet økes. Samtidig reduseres ressursbruken. Dynamiske forretningsmodeller, hyppigere og mer presis informasjon gir bedre beslutningsgrunnlag og trygge arbeidsplasser.

La oss nå se nærmere på de tre nivåene:

1. Gi de ansatte større innflytelse over arbeidet sitt

IT-operatører

På individnivå jobber vi med det vi kaller ”muliggjørende IT for industrioperatører”. Hvorfor ”muliggjørende IT” – og ikke bare ”IT”? Fordi med de rette grepene kan de ansatte gis en helt annen jobbhverdag – til beste for seg selv og bedriften.  

Ved å legge til rette informasjon fra hvilket som helst IT-system på smarttelefoner, nettbrett og industriterminaler, kan relevant informasjon nå ut der den behøves mest, og kan benyttes best. Det gir operatører mer innvirkning på eget arbeid, mens ledere får være ledere og ikke budbringere. Dette forbedrer effektiviteten.

Stikkord er beslutningsstøtte, ”empowerment”, rapportering, instruksjon og veiledning.  

2. Styrk samarbeidet mellom maskinene dine

automatisering

Ja, vi snakker fremdeles om økt automatiseringsgrad, for selv om automatisering av industriproduksjon har pågått i mange tiår, kan gevinster fremdeles hentes i selv den mest avanserte produksjonshall. Ved å overvåke og analysere enkeltprosesser og hvordan de utføres i forhold til hverandre, kan en optimal produksjon orkestreres.

Stikkord er fra 3D-engineering til automatisert produksjon, produksjonsplanlegging, MES, digital verdikjede og avansert beslutningsstøtte for operatører og ledelse.

3. La maskinene selv påvirke dine beslutninger til det bedre

cyber-fysiske
Mange gjør som oss og kaller det cyber-fysiske systemer, andre kaller det ”Industriell IoT”, men betydningen er stort det den samme – nemlig maskiner som kommuniserer. Dette er en viktig del av det vi kaller Industri 4.0. Ved å samle inn og lagre data fra sensorer knyttet til maskiner eller maskindeler, og så bruke avansert statistisk analyseverktøy på disse og andre tilgjengelig data, får du et helt unikt beslutningsgrunnlag for forretningskritiske avgjørelser.

Stikkord er konsolidert rapportering og benchmarking i sanntid, avansert statistisk analyse og maskinlæring for produksjonsoptimalisering, pålitelighetsanalyse, prediktivt vedlikehold og forskning.

Hva kan vi i Bouvet gjøre innen industriell digitalisering?

Vi er en totalleverandør av industrielle digitaliseringløsninger. På kundelisten står ledende industribedrifter som Hydro, Statoil, Aibel og Nortura, og vi har kapasitet og kompetanse til å hjelpe din bedrift også. Det gjelder enten behovet er et enkelt system eller en totalintegrert forretningsplattform.  Ta en prat med oss. Det kan bli verdifullt.

Ivar Kornbrekk - 99 48 88 48

Temaer