20170511 Kristiansand, 

Returkraft


Foto: Kjell Inge Søreide

Returkraft

Digitaliseringsstrategi og løsninger for å møte fremtiden

Et av Skandinavias mest moderne og effektive energigjenvinningsanlegg ligger i Kristiansand og heter Returkraft. Med en strategisk og uavhengig rådgivertjeneste fra Bouvet ønsker de å ruste seg for fremtiden og utnytte tilgjengelig teknolog på best mulig måte.

Utfordring

Den teknologiske utviklingen går raskt og Returkraft ønsker derfor en revisjon av dagens løsning knyttet til overordnet infrastruktur, drift og vedlikehold. I tillegg har de behov for bistand til å utarbeide en IT- og digitaliseringsstrategi for å håndtere fremtidens utfordringer på best mulig måte.

Løsning

Bouvet er valgt som partner for å bistå med følgende tjenester:

  • Kartlegging og vurdering av dagens IT-drift, organisering og infrastruktur
  • Anbefaling for fremtidsrettet og funksjonell løsning
  • Utarbeide IT- og digitaliseringsstrategi
  • Bistand til gjennomføring av anskaffelse knyttet til infrastruktur og ekstern IT-leverandør

Effekt

Gjennom dette arbeidet får Returkraft en sparringspartner og rådgiver som kan hjelpe dem med å finne frem i jungelen av ulike løsninger, produkter og leverandører av teknologi. Denne prosessen vil gi Returkraft en moderne digital plattform som dekker brukernes og virksomhetens behov i overskuelig framtid.

Ansvarlig kontor: Kristiansand

Kontakt oss

Helene Tønnessen
Regionleder Sør