Vil tette gapet mellom studier og arbeidsliv

Sykepleierstudenter på tredjeåret får lære Design Thinking gjennom å praktisere prosessen hos Bouvet. To flotte kull har fullført praksisen sin denne høsten og de er klare for å trå til i arbeidslivet med ny og anvendbar kunnskap.

Regine Sagstad Berg

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Sykepleiere i praksis hos et konsulentselskap - hvordan henger det sammen?

Studentene fra VID vitenskapelige høgskule i Bergen får tett oppfølging og hjelp til å bruke Design thinking for å utforske problemstillingen de har blitt tildelt på studiet de går på. Sykepleierstudentene Sindre Aadland, Frida Staaland og Tina H. Vaksdal er inne i sitt tredje studieår, og har brukt seks uker på å sette seg inn i Design Thinking. Ved å bruke denne metodikken skal de finne ut hvordan utdanningen kan utruste sykepleierstudenter til å bidra til god sykepleiefaglig ledelse, forbedringsarbeid og kvalitetssikring i helsetjenesten til den multisyke pasienten.

Ved å gå gjennom alle stegene i design thinking-metodikken, kom de frem til en egen modul som de kalte for "Kunnskapsloop". Denne løsningen skal blande studenter fra alle årstrinn og nyutdannede sykepleiere, for å skape et samarbeidsforum hvor studenter kan lære av hverandre.  Modulen inneholder emner som; samarbeidsforum, ferdighetstrening, ressursbank og praksisverktøy. Innsiktsarbeidet studentene har gjort i design thinking-prosessen avdekket et behov for å bli tryggere i møte med arbeidslivet hvor, mange opplever å være for lite forberedt på hva som forventes.

"Kunnskapsloop" inneholder også et digitalt verktøy som studentene skal bruke aktivt under studiene og de to første årene i arbeidslivet. Modulen skal sørge for bedre kommunikasjon på tvers av studieårene og mellom lærere og praksisstedene. Studentene får på denne måten knyttet teori mot praksis i en reell sykepleiehverdag hvor de lærer av hverandre.

 

Sykepleierstudenter og veiledere i full sving på møterommet i Bergen
Sykepleierstudenter og veiledere i full sving

Ideen fikk mange gode tilbakemeldinger under testing.

Jeg tror denne løsningen kan bety veldig mye for kvaliteten og tryggheten sykepleierne vi utdanner trenger. De vil føle seg bedre rustet for fremtiden! 

Mye bedre løsning ved at dere har brukt denne metoden enn at jeg som lærer sitter og lager en modul. Her er det brukerinvolvering!

Hvordan kan dere, som sykepleiere, bruke design thinking i fremtiden?

- Terskelen for å bidra til å gjøre en endring er lavere nå som vi kjenner denne metoden. Mye enklere for oss å komme med reelle bidrag til å endre ulike utfordringer. Det er også en superenkel og billig måte å teste løsninger på.

- Denne metodikken har også gitt meg en større forståelse av prosesser rundt det som skal implementeres på min arbeidsplass. Nå skjønner jeg hvorfor noen ting blir innført litt etter litt. Jeg forstår prosessene bak. Gjenkjenner gode prosesser, mot mindre gode prosesser. Ser hvordan brukere kan involveres mye mer!

Prototyping på gang
Prototyping på gang

Les mer om sykepleierne som var først ute med praksis i Bouvet.

Presentasjon av funn og prosess - tre sykepleierstudenter i Bergen
Presentasjon av funn og prosess

Hvis du er nysgjerrig på hva Design Thinking egentlig er, kan du lese mer her.