VR workshop

Kompetansedeling for fremtidens teknologer

Kay Tomas Fagervik Bertheussen 
20. jan. 2020

Vi er opptatt av å dele vår kompetanse med kunder, fagmiljø og andre aktører slik at vi er med på å bidra til utviklingen av Norge som teknologinasjon.

Tre studenter fra UiS skal jobbe videre med VR tunellen til NTSC som et resultat av Bouvet sitt samarbeid med Norwegian Tunnell Safety Clusters. 

Oppgaven deres blir å generere 3d modeller automatisk basert på data fra Nasjonal vegdatabank, NVDB. Databasen inneholder følgende; vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett, Oversikt over utstyr og drenering langs vegen, Ulykker og trafikkmengder (ÅDT) og Grunnlagsdata for bruk i støyberegnere og trafikkmodeller 

Introduksjon til Unity 3D

Men hvordan skal dette løses når studentene har minimalt med VR og 3D erfaring? Vi inviterte til en solid workshop sammen med MR teamet her i Rogaland, hvor vi stilte vår utvikler Bård Magnus Sødal til disposisjon.  

Workshop VR - med studenter

Bård kjørte en introduksjon til Unity 3d, oppsett og installering, VR "best practices", hvilket VR headsett som bør velges, optimalisering osv.

Deretter viste han en live demonstrasjon av hvordan Unity settes opp med SteamVR og alt man trenger. I løpet av 3 minutter hadde han en applikasjon kjørende på Oculus Quest med tracket headsett, kontrollere og en game scene. Han la også inn enkle 3D-modeller for å illustrere hvordan dette kan gjøres.  

student med VR biller

Nå er fortsettelsen opp til studentene og den vanskelige oppgaven de skal løse. Vi gleder oss til å følge vår nye generasjon teknologer og probleløsere.