Holmenkollstafetten-2017-2

Kapittel 6 - Anerkjenne

I Bouvet driver vi ikke med individuelle bonuser eller prestasjonsbasert lønn – ganske enkelt fordi vi ønsker at avgjørelser på jobb skal tas ut fra hva som er best for selskapet, kunden og fellesskapet, og ikke egen lommebok.

Det betyr ikke at vi ikke verdsetter gode prestasjoner. Tvert imot. Det er avgjørende for oss at vi synliggjør bra innsats og anerkjenner dem som har stått for den – fordi det gir den det gjelder et personlig løft, og de rundt et hint om hvor lista ligger og en inspirasjon til å sikte enda litt høyere. En kultur hvor vi ser hverandre på denne måten er som en alltid pågående motivasjonstale – og noe som gir hele organisasjonen et større ønske og vilje til å lykkes.

Hvordan denne anerkjennelsen blir gitt er likevel avhengig av én viktig faktor – personen som skal anerkjennes.  
 
Ulike mennesker har ulike ønsker for anerkjennelse 
Vi driver situasjonsbestemt ledelse i Bouvet – hvor hver medarbeider behandles ut fra sine spesifikke behov. Det gjelder også behovet for anerkjennelse. Noen trenger hyppig bekreftelse fra sin leder på at de gjør en god innsats, mens andre har nok med den uformelle bekreftelsen de får fra sine kolleger i hverdagen. Noen har stort behov for trygghet og ro rundt arbeidsoppgaver. Noen ønsker å bli vist fram som gode eksempler.  
 
Anerkjennelse i Bouvet kan altså gis i form av alt fra direkte tilbakemeldinger i samtaler under fire øyne og små «klapp på skulderen” i hverdagen, via middag for to og «takk for lånet» til ektefellen – og til å bli gjort stas på i all offentlighet, på nettsidene våre eller i fellesmøter.  
 
Best blant likemenn er ofte selve triggeren 
Samtidig vet vi at respekt og «street cred» generelt er viktig for kunnskapsmedarbeidere som de vi har i Bouvet. Det betyr at anerkjennelse fra andre fagpersoner ofte teller mer enn anerkjennelse fra ledere. Vi opplever at mange setter pris på å “få et navn” og å være den andre går til med faglige utfordringer innenfor et visst område. 

Screen Shot 2018-10-01 at 13.36.14
Screen Shot 2018-10-01 at 13.43.56

Denne formen for anerkjennelse er noe Bouvet legger til rette for, blant annet gjennom å vise frem medarbeiderne våre og deres kunnskap i kommunikasjonen vår innad og utad, og å motivere og legge til rette for medarbeidere til å bidra på konferanser og i ulike fagfora. Vi oppfordrer også ansatte til å delta i ulike fagkonkurranser der dette er relevant.  
 
I Trondheim er dette ønsket skapt om til et spill – hvor det gis poeng for innsats i ulike interne faggrupper og -arrangement – og hvor vinneren blir hedret som en fremragende representant for Bouvets faglige delekultur.  
 

Priser
I Bouvet er det viktig å feire små og store seire. I løpet av året har våre ansatte blant annet vunnet «SAP Innovation Partner of the Year», Sesam fikk pris for sin GDPR løsning, Eivind kom på andre plass i «Paranoia Challange» og Jonas Vant pris for masteroppgave om treningsspill

Anerkjennelse gjennom økt ansvar og større utfordringer 
Gode kunnskapsmedarbeidere er alltid på jakt etter mer kunnskap. Derfor er det en viktig form for anerkjennelse å bli gitt større ansvar og større utfordringer. Det er også en karrierevei. I Bouvet skal du vite at det du gjør, blir lagt merke til – og at det du gjør, fører deg videre opp og fram. Ikke alle kan være ledere i tittel, men det handler vel så mye om kompleksitet i oppgaver, ansvar innad i prosjekt, og selvstendighet i arbeidssituasjon. 

«Det er en viktig form for anerkjennelse å bli gitt større ansvar og større utfordringer.» 

Det handler også om ytterligere læring. Våre ansatte har rike muligheter til å tilegne seg ny kunnskap – både gjennom vår egen kursavdelings tilbud, men også i andre sammenhenger. Dette er viktig for den enkelte og for oss som organisasjon. Det gjelder ikke minst ved innsalg, og noe av det vi framhever mest i tilbud – utenom prestasjoner i prosjekter – er sertifiseringer, eksamener og kursgjennomføringer.  
 

DSC_2083
En stor, glad gjeng etter gjennomføring av Prosci - sertifisering i endringsledelse

Kollektiv anerkjennelse gir en helt spesiell følelse 
Individuelle skiløpere som er med å vinne en stafett, framhever alltid hvor unikt det er å vinne sammen med andre. Det gir en spesiell følelse å lykkes sammen. Dette er ikke noe annerledes i Bouvet. I Bouvet jobber vi sammen for å lykkes sammen, og det er derfor viktig også å gi anerkjennelse kollektivt – nettopp for å føle på den gode lagfølelsen, for å føle at du har vært med på noe større enn deg selv.  
 
Først og fremst gjenspeiles det i vår felles overskuddsdeling på regionnivå – hvor bonusen alltid deles likt i kroner og øre, uansett grunnlønn. Men det gir seg også utslag i prosjektmiddager, turer for avdelingene – eller bare en real fredagspils for alle på prosjektet.  Dette skaper samhold – og glede – som nesten ikke kan måles i penger.  
 
«Show me the money» 
Men apropos penger. De årlige medarbeidersamtalene, med påfølgende lønnsjusteringer og lønnssamtaler er selvfølgelig også en viktig arena for å gi anerkjennelse. Til syvende og sist regner de fleste bedriftens anerkjennelse av dem i kronene de får inn på lønnskontoen. Det er ikke noe annerledes i Bouvet, men vi ønsker fagfolk som først og fremst elsker å bruke faget sitt, og akkurat som vi ikke har individuelle bonuser har vi derfor heller ingen poengsystemer eller andre systemer for fastsettelse av lønn. Vi har lagt merke til at gode fagfolk lar seg best motivere av positive tilbakemeldinger, større ansvar, mer utfordrende oppgaver og økt respekt fra kolleger. I hvert fall så lenge de kan være trygge på at dette over tid vil gi utslag også på lønnskontoen. Denne tryggheten har fagfolkene i Bouvet.  

Lofoten 2018
Her ser vi Sandvikakontoret som har tatt seg en velfortjent tur til Lofoten våren 2018 etter god innsats
Folgefonna enhetstur
To enheter i Rogaland kunne unne seg en tur til Folgefonna etter god innsats
34728575_10156270375910928_7691637689505808384_n
Kundeopplevelse i Oslo feiret en god sesong på taket før de tok en velfortjent sommerferie

Screen Shot 2018-10-01 at 16.43.55
Artikkel på MinSide