Screen Shot 2018-10-01 at 20.11.00

Kapittel 9 - Feire

Å ja, vi kan å feire i Bouvet! Det er de fleste ansatte enige i. Men hva feirer vi, hvordan feirer vi – og ikke minst hvorfor?

Vel, kort fortalt så feirer vi store og små begivenheter, vi feirer det slik at alle og en hver skal føle seg litt ekstra satt pris på – og vi gjør det fordi vi mener det setter oss i stand til å gjøre bedre jobber, sammen.

I Bouvet er mange av oss spredd rundt for alle vinder – utleid for måneder og år hos kunder – og derfor blir de store felles begivenhetene ekstra viktige. Du kan si det er som ferier og høytidsdager i en familie – det er viktig for oss at alle skal komme, og at alle skal ha det fint sammen med mennesker de kan være trygge på og med, sammen med «sine».  
 
Den årlige begivenheten som ingen vil gå glipp av 
Det beste eksempelet er selvfølgelig Uavhengighetsturen – den årlige feiringen av dagen i 2002 da vi tok over vårt eget eierskap og kunne stake ut kursen for vår utvikling selv. Ofte feirer vi den regionsvis, hvor de ulike regionene drar på kortere eller lengre turer – fra Drammen til Transilvania – og gjør noe de kanskje aldri ellers ville ha gjort. I tillegg til å spise og drikke og ha det hyggelig sammen.
 
I år var tiden kommet for å samle hele Bouvet igjen – for første gang på fem år. Det gjorde vi i en egen festival med en helt unik blanding av spennende foredragsholdere i et bredt faglig spekter, en lang rekke av kjente og mindre kjente musikere, mange spennende ikke-faglige aktiviteter – samt god mat og god drikke – i 48 timer til ende! «Bouvet Play 2018» var et enormt arrangement som folk vil huske lenge.   

God feiring skaper felles opplevelser 
Men selv om andre faste arrangement, som de regionale julebordene og sommerfestene, er mindre i omfang, så arrangeres de faktisk etter samme lest. Vi ønsker å skape en helhet rundt matservering, underholdning og utsmykning som gjør det hele til ikke bare en fest – men til en opplevelse ingen ønsker å gå glipp av.  
 
Hverdagen er verdt å feire – viktig å feire 
Likevel er det i Bouvet som i en hver familie, flest hverdager, og det er viktig å sette pris på dem også. Ja, det er faktisk helt avgjørende! En stor triumf er bygd opp av en rekke små seiere i hverdagen, og det å feire disse understreker viktigheten av de små stegene vi tar daglig – og gir oss incentiv til stadig å ta nye. Derfor har enhver leder/prosjektleder frihet til å gjøre disse markeringene – om det er med en kake etter et vunnet anbud eller det er en treretters middag for prosjektdeltakerne etter ferdig leveranse. Slik skaper vi stolthet rundt det vi gjør og oppnår. Det gir oss selvtillit og ønske om å jobbe videre.  
 
Feiring av fag og samarbeid 
En annen type, men like fullt viktig, feiring er teambuildingsaktiviteter med et sosialt program. Her står det faglige i fokus først, før arbeidsmiljø og det sosiale feires i etterkant. Slike arrangementer arrangeres nesten hver uke på et eller flere Bouvet-kontorer og slik oppnår vi større samhold, sterkere knytning og eierskap til bedriftens mål og strategi – i tillegg til faglig utvikling. At slike aktiviteter ofte er initiert og arrangert av medarbeiderne selv bidrar bare til forsterket effekt. Det vil alltid være et sterkere bånd mellom mennesker som har lært, ledd, og opplevd noe sammen, og det merkes i hverdagen. 

«Det vil alltid være et sterkere bånd mellom mennesker som har lært, ledd, og opplevd noe sammen, og det merkes i hverdagen.»

feire_1
Bouvet 15 år i 2017 - hver region på sin uavhengighetstur
Collage teambuilding
Teambuilding i Rogaland - feiring av fag og samarbeid
09feire_17
En kake for alt. Det er mange gode grunner til å feire - det være seg et prosjekt som er levert, signering av nytt kundeforhold, en målsetning nådd eller en ny leverandør.
09feire_14
I Sverige er vi "Det norska IT-bolaget". Da feirer man selvfølgelig 17. mai på kontoret, med norske farger, pølser, solo og is.
09feire_11
BouvetOne og deretter fengende rytmer på innflytningsfest i Stockholm høsten 2017- medarbeidere med sine respektive, kunder, tidligere kolleger og venner.
Starvern_2
Sommerfest i Stavern for medarbeiderne i Vestfold og Grenland