Facebook Pixel

Flytter til Herøya og industrien

Bouvet i Grenland flytter til Herøya for å komme tettere på industrien – Vi tror at Herøya vil bli et verdensledende kompetansesentrum for miljøvennlig prosessindustri.

Foto: Herøya Industripark

Nylig delte avisen Varden en artikkel om at Bouvet flytter til Herøya. Les sak i Varden her. Herøya Industripark har også skrevet om flyttingen på sine sider.

Grenlandskontoret vårt flytter i januar 2021 til splitter nye lokaler tilknyttet Herøya Industripark. – Vi satser stort på industrisektoren og tror Herøya kommer til å bli et av de viktigste vekstområdene i Norge fremover, forteller Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet. 

Derfor flytter vi nå vår virksomhet i Grenland inn til Herøya Industripark. Her skal vi både vokse lokalt og gjøre vår samlede kompetanse tilgjengelig for virksomhetene, fortsetter Hurum.

 – Vi er sikre på at miljøet i Grenland kommer til å være ekstremt viktig i utviklingen av fremtidens miljøvennlige prosessindustri, fortsetter Hurum.

Foto Sverre Hurum
Foto: Ovidia Eriksen, Bouvet

Ambisjon å bli verdens første klimapositive industriregion

Grenland har som ambisjon å bli verdens første klimapositive industriregion. Dette ønsker Bouvet å ta del i.

– Vår visjon sier at vi skal gå foran og bygge fremtidens samfunn. Både IT-sektoren og industrien kommer til å ha nøkkelroller skal vi klare å føre samfunnet i en mer bærekraftig retning. Vi ser frem til å samarbeide med industrien på Herøya for å utvikle neste generasjons produksjonsindustri, forteller Hurum.

Viktig med IT-kompetanse på Herøya

Sverre Gotaas, administrerende direktør for Herøya Industripark forteller på Herøyas hjemmeside:

- Det var viktig for oss å få Bouvet til å velge en lokalisering på Herøya. Dette er Norges største norskeide IT-konsulentselskap, og vil komplettere eksisterende kompetanse og genere flere muligheter for å gjennomføre digitalisering i praksis.

- På Herøya finner vi Norges største industrinære forskningsmiljø. Det er kritisk viktig at kunnskapen som skapes av forskningen gjøres effektivt tilgjengelig og anvendbar for industrivirksomhetene. Vi har store forventninger til at dette skal bli bra, fortsetter Gotaas.

Sterkt fagmiljø 

-Bouvet flytter inn i Herøya Industripark med et kruttsterkt fagmiljø, og har store forventninger til denne satsingen. Vi tror at hele området Grenland nå går inn i en ny æra, snart hundre år etter at Hydro etablerte seg på Herøya, avslutter Sverre Hurum.

Film av hvordan kontoret vårt på Herøya vil se ut: 

Temaer