Facebook Pixel
© Foto Espen Hofoss, FFI

Forsvarsmateriell

Hvordan forklare teknologi så alle forstår det

Løsningen for mobil feltkommunikasjon var så teknologisk avansert at nytten ble vanskelig å se for kjøperne. Bouvet oversatte fagterminologi og eksemplifiserte bruk av systemet ved hjelp av kjente sammenhenger. Slik ble løsningen relevant og attraktiv.

Mennesker – også høytstående offiserer – behøver å få forklart hvorfor de skal bli med på en endring, om det er å kjøpe en ny løsning, om det er å ta den i bruk, eller det er noe helt annet.

Utfordringen

De første presentasjonene av Forsvarsmateriells løsning for mobil kommunikasjon i felt, fokuserte i stor grad på løsningens tekniske funksjon. Det betød at mottakerne selv måtte se hvordan løsningen var sammenlignet med eksisterende løsninger, og hvordan den ville komme til nytte i praktiske feltsituasjoner. Kommunikasjonen gikk i stor grad «over hodet» på offiserene.

Løsningen

Konsulentene fra Bouvet I&K måtte derfor lære løsningen å kjenne, forstå dens virkemåte, og på en god måte uttrykke hvordan løsningen ville påvirke militært personells hverdag. Denne forståelsen ble skapt gjennom intervju med prosjektleder – hvor fokuset ble på å finne paralleller med kjente kommunikasjonsformer – og på systemets praktiske bruk.

Ved å identifisere kjente militære scenarier og vise systemets praktiske nytte i disse, kunne vi ikke bare vise hvordan systemet virker, men også vise hva det gir av fordeler i den militære hverdagen og ikke minst i felt (krig). Det ble lagt vekt på å dempe bruk av teknologiske uttrykk og heller benytte seg av ord fra forsvarsgrenenes ordforråd.

Siden presentasjonen skulle kunne selge systemet, ble presentasjonen dramaturgisk bygd opp som en salgstale – hvor en mangel først blir identifisert og problematisert slik at systemet (når det presenteres) blir svaret på et behov. 

Leveransen besto av:

  • Animert presentasjon (PowerPoint)
  • Tekst
  • Design
  • Animasjoner
  • Logo
  • Salgssetning (payoff)
  • Salgsmateriell 

 

Verdi for kunden

Tilbakemelding fra Forsvarsmateriell – og deres målgrupper – har vært udelt positive. Ved hjelp av klassiske fortellergrep har løsningens mange fordeler blitt tydelige for beslutningstakere i de ulike våpengrenene i Forsvaret og for andre interessenter, blant annet i Forsvarsdepartementet. Det har skapt rom for videre dialog og en mer detaljert presentasjon av løsningen. Dette er et betydelig skritt på veien mot et eventuelt «innsalg».

Prosjekt: Forsvarsmateriell

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Kontakt oss

Nicholas Lundgard
Avdelingsleder Øst Innhold og kommunikasjon