Facebook Pixel

Q4 2020: Fortsatt god utvikling for Bouvet i fjerde kvartal

Bouvet hadde i fjerde kvartal 2020 driftsinntekter på 645,6 millioner kroner sammenlignet med 588,5 millioner i fjerde kvartal i 2019. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 91,6 millioner kroner sammenlignet med 71,4 millioner tilsvarende periode i 2019.

Q42020

For 2020 rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 12,7 prosent til 2 401,8 millioner kroner. Driftsresultatet for året ble 314,6 millioner kroner, som er en økning på 35,6 prosent sammenlignet med i 2019.

«Vi mener fornøyde medarbeidere skaper fornøyde kunder. Vi opplever at vårt viktigste bidrag til våre kunder og deres samfunnsoppdrag skjer gjennom engasjerte og kompetente Bouvet’ere,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i fjerde kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 554,0 millioner kroner sammenlignet med 517,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

EBIT-marginen i fjerde kvartal endte på 14,2 prosent sammenlignet med 12,1 prosent i fjerde kvartal 2019.

Resultat etter skatt ble 69,1 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 54,6 millioner kroner i samme periode 2019. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 6,66 kroner sammenlignet med 5,29 kroner i fjerde kvartal 2019.

For ytterligere informasjon:

  • Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 900 20 622
  • Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Kvartalsrapport 4. kvartal 

Kvartalspresentasjon 4. kvartal Webcast