Samarbeid mellom Google Cloud og Bouvet gir uante datadrevne muligheter!

I retning av å tilby datadrevne løsninger og kunnskap er Google Cloud en naturlig del av porteføljen med partnere. Derfor er Bouvet nå Google Cloud Partner og sikter seg inn på å bli et av norges ledende ekspertmiljø på Google Cloud Platform.

Publisert:

15. juni 2021

Stadig flere velger Google

Vi merker at stadig flere beveger seg mot Google Clouds løsninger. Bouvet ønsker å tilby alle teknologiene. 

«Sammen med våre kunder skaper vi digitale løsninger med stor betydning. Vi går foran og bygger fremtidens samfunn.»

 Partnersamarbeid

Partner Development Manager Tom-Erik Sørensen i Google Cloud forklarer at Google Cloud Platform tilbyr tjenester som kjører på den samme infrastrukturen som Google bruker internt for sluttbrukerprodukter, for eksempel Google Search, Gmail, Maps og YouTube. 

Stian Ragner i Google Cloud, som er ansvarlig for norske retail kunder, forteller om mange muligheter med Google Cloud i forhold til migrering eller modernisering av ehandelsplattformer. 

Dette er bare en begynnelse.

Google Cloud muliggjør at bruken av databasert kunnskap gjøres mer automatisert gjennom bruk av maskinlæringsalgoritmer (også kalt kunstig intelligens). Ved å effektivisere bruken av kunnskap hos virksomheten og på denne måten forbedre og få et konkurransefortrinn eller bedre tjenester gjør det spesielt interessant. Effektiviseringen består både i å bygge ny kunnskap raskere og tilgjengeliggjøre kunnskapen mer effektivt for dem som trenger den.

Tom Erik i Google Cloud forklarer at det er uante muligheter og at samarbeidet bare er en begynnelse.

– Ja, vi ser for oss høy vekst innen datadrevne løsninger og Sky-teknologi», sier Renate Thoresen som er ansvarlig for Google Cloud kommunikasjon i Bouvet. Og nevner samtidig at Bouvet også trenger å rekruttere flere som er interessert i Google Cloud.

– Vi tror Bouvets ekspertise og posisjon i markedet, kombinert med ledende Google Cloud sky-teknologi kan gi veldig gode muligheter for Bouvets mangeårige lojale kunder." 

Med vekst ønsker vi flere ansatte!

For mer informasjon om ledige stillinger kontakt med avdelingsleder og partneransvarlig Henrik Schwarz. 

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du ha en workshop om hvordan du kan få mest mulig verdi ut av dine data? Da kan du ta kontakt med vår kollega, Renate.