Vi er den femte mest attraktive arbeidsplassen blant young professionals

—Bouvets ambisjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene, i den rekkefølgen. Det at vi setter ansatte først, at vi er opptatt av verdier som deling, frihet og jordnærhet, og at vi har spennende kunder og prosjekter blir lagt merke til. Det at vi er kåret til den femte mest attraktive arbeidsplassen blant young professionals, – uansett bransje, gjør oss veldig stolte og glade, sier Kommunikasjonsdirektør Henriette Høyer.

Gode kollegaer og arbeidsmiljø er viktig 

Etter pandemien viser undersøkelsen at gode kolleger og et godt arbeidsmiljø kommer høyt opp og er mer viktig enn noen gang for young professionals.

Kommunikasjonsdirektør i Bouvet, Henriette Høyer

—I Bouvet er vi opptatt av et hyggelig og godt miljø, og gode kolleger bidrar med det hver eneste dag. Dette viser våre årlige medarbeiderundersøkelser at vi lykkes med, sier Henriette Høyer.  

Undersøkelsen viser også at personlig utvikling stiller sterkt, det å bli dyktig i sitt fag og kunne fordype seg mer. Ifølge Henriette er det noe Bouvet er svært opptatt av. 

—Delingskulturen i Bouvet er helt unik, og er en av våre viktigste verdier. Vi arrangerer en rekke interne fagseminarer der våre ansatte selv deler sin kunnskap og erfaring, skriver blogginnlegg, holder interne og eksterne kurs og frokostseminarer.

«Bouvet har vært flinke til å være i bevisstheten til målgruppen og lykkes godt med å fortelle Young professional hvorfor de bør jobbe der.»
Academic work

Hittil i år har vi ønsket en rekke nye medarbeidere velkommen til oss

I den første tiden etter ansettelse i Bouvet får nyutdannede også bli med på vårt onboardingprogram som vi kaller Innseiling. Dette er et ukelangt program der man går igjennom verktøy og tilegner seg den kunnskapen som er nødvendig for å komme i gang som konsulent og få en smidig oppstart. Uken har også mange sosiale innslag slik at man blir godt kjent med nye kolleger fra start.

Hver sommer tar vi også imot en rekke sommerstudenter som får lov til å jobbe med reelle prosjekter og får en smakebit på hvordan det er å være konsulent. De arbeider i team sammen med fagansvarlige hos oss og holder presentasjoner underveis for andre studenter og ansatte i Bouvet. 

Les mer om årets sommerstudenter her

Hvis du er nysgjerrig og lurer på hvilke muligheter som finnes for nettopp deg i Bouvet kan du sjekke våre ledige stillinger.

Fakta om YPAI

Young Professional Attraction Index (YPAI) er en studie som har som formål å måle en arbeidsgivers omdømme hos målgruppen young professionals, studenter og nyutdannede i begynnelsen av sin karriere. Målgruppen i undersøkelsen er Mennesker i fem første årene i sin karriere, studenter, nyutdannete eller de som går videre fra første jobb.
Undersøkelsen gjennomføres hvert år.

Om undersøkelsen