Facebook Pixel

Vår tilnærming til bærekraft

Vi skal utvikle og dele kompetanse på bærekraft

Som kunnskapsbedrift er kontinuerlig kompetanseutvikling et grunnleggende premiss for arbeidsglede og fornøyde medarbeidere. Dette er en del av vår ambisjon. Vi kan derfor med vår delingskultur påvirke verden gjennom å dele kompe- tanse mellom medarbeidere, med våre kunder og andre interessenter. Vår regionale modell og insentivmodell støtter at vi gjør hverandre gode gjennom deling.

Vi jobber hele tiden med å opprettholde og forbedre både fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Dette innebærer gode lokaler og godt arbeidsutstyr, interessante oppgaver, godt samarbeid, balanse mellom jobb og fritid og mye mer.

Noen av områdene vi jobber med

Kompetanse innen bærekraft

Det har derfor i 2021 påbegynt aktiviteter innen kompetanseutvikling og -deling for å øke bevissthet rundt bærekraft og ESG internt. Det har blant annet blitt pilotert en egen bærekraftskole hvor over 50 medarbeidere deltok på tvers av tjenesteområder. Utvikling og deling skjer imidlertid primært på arenaer som internkonferanser, fagmøter, fagnettverk og deltakelse på̊ eksterne kurs og konferanser. Det har blitt gjennomført tiltak for å integrere kompetanse om bærekraft i eksisterende program, konsepter og internskoler som:  
 

 • Prosjektoppgave i Onboarding-program for nye medarbei- dere i å utvikle løsning for en fiktiv vannkraftverk-kunde 
 • Faglig arrangement om bærekraft i Bouvets program som drives av og for de nyutdannede og de med mindre enn to års arbeidserfaring 
 • På Bouvets interne fagkonferanse omhandlet minst 60 av totalt over 200 presentasjoner relevante temaer innen ESG 
 • Kompetanseløft innen bærekraft for rådgivere og prosjektle- dere med både interne og eksterne foredragsholdere 
 • Introduksjonsworkshop med tema innen mangfold og inkludering, bærekraft og bærekraftige forretningsmodeller 
 • Nettverksbygging mellom fagmiljøer innen sikkerhet og universell utforming på tvers av organisasjonen 
 • Oppretting av kanaler på Slack for deling og diskusjon rundt tema og faget bærekraft og mangfold og inkludering 
 • Gjennomført arbeidsmøter i opplæring og utvikling av metodeverk for å få frem bærekraftsbidrag i oppdrag innen rådgivning og prosjektledelse 
   

Bærekraft i utdanning

Bouvet ser også viktigheten av å ha praksisplasser, bidra som forelesere og være «oppdragsgivere», intervjuobjekter og veiledere for bachelor- og masteroppgaver på̊ ulike studier for å dele kompetanse og stille med relevante prosjektoppgaver.
 

 • Utviklet læringsopplegg for videregående skoler for å lære elever programmering og prosjektarbeid gjennom bærekraftig casejobbing   
 • Sponset Ungt Entreprenørskap inkludert tildeling av Innovasjonsprisen for elever i 2. klasse på videregående skole hvor Bouvet også stilte som dommere
 • Vært mentorer på Innovasjonsdagen for ingeniørstudenter på Høgskolen på Vestlandet 
 • Engasjert 49 studenter gjennom vårt sommerjobb-program i å teste ut hvordan konsulentrollen fungerer i praksis hos oss ved å jobbe med reelle og samfunnsnyttige prosjekter for Stavanger kommune, Lyse, NVE og SFI Smart Ocean  
 • Vært med på lanseringen av GoForIT sammen med blant annet IKT-Norge, Universitet i Agder, NTNU og Sopra Steria for å identifisere kunnskapsbehov, stimulere til forskning, bidra i samfunnsdebatten og utvikle relevante utdanninger for å legge grunnlag for bærekraftige samfunnsendringer  
 • Arrangert studenthackathons og workhops med fokus på ESG for høyskoler og universiteter i hele landet  
 • Vært partner i Microsoft sitt studenthackaton for å hjelpe Bergen kommune med å løse utfordringer knyttet til el-sparkesykler 
   

Samarbeid på tvers av bransjer og nettverk

På samme måte ser Bouvet, som kunnskapsbedrift og med erfaring fra ulike sektorer, viktigheten av å dele kunnskap og stimulere til samarbeid og erfaringsutveksling med våre kunder og samarbeidspartnere.

Eksempler på arenaer er:  

 

 • Arendalsuka med debatt i relasjon til lanseringen av rapporten Personvern i skolen.  Dette resulterte i bred mediedekning i riksdekkende medier og lansering av podcast om tematikken. 
 • Bouvet.no hvor medarbeidere har publisert en rekke fagpublikasjoner eksempelvis innen bærekraftig forretningsutvikling, endringsledelse og sikkerhet, samt temaer innen mangfold og inkludering. I tillegg har vi publisert fire podcaster innen temaet på Bouvets podacastkanal «Bouvet bobler».
 • Eksterne konferanser som Nokios, Global Impact, Praktisk prosjektledelse i regi av Dataforeningen, Digitaliseringskonferansen, Energyworld og Yggdrasil-konferansen hvor medarbeidere har vært foredragsholdere 
 • Eksterne podcaster hvor medarbeidere har vært gjester i studio 
 • Bransje- og fagmedier med artikler. 

Bouvet vil fremover videreutvikle egen kompetanse og fortsette sitt engasjement med å dele i oppdrag, innen forskning og utvikling, med kommende arbeidstakere og på fysiske og digitale arenaer. På denne måten videreutvikles konseptet #bouvetdeler, et konsept for å stimulere til deling både internt og eksternt.

GoForIT

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning. Bouvet er en av initiativtagerene bak initiativet og sitter i styringsgruppen. 

Les mer om GoforIT her