Bærekraftig og datadrevet varehandel hos Vinmonopolet

Vinmonopolet har sammen med Bouvet utviklet en dataplattform som forbedrer rapporteringen av deres bærekraftsdata.

Publisert:3. januar 2024 Henrik Ørehagen

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Vinmonopolet har et bredt sortiment på over 37.000 produkter, 348 utsalgssteder og over 700 grossister. Dette tilsvarte i 2022 et klimaavtrykk på om lag 152.200 tonn CO₂.

For å kunne nå sitt mål om å redusere klimaavtrykk med 55 % innen 2030 var det et presserende behov for å modernisere innhenting, datamodeller, rapportering og innsiktsformidling av bærekraftsdata.

Bouvet har fått bistått Vinmonopolet i å modernisere sin løsning for innhenting og rapportering av sin bærekraftsdata på tvers av Vinmonopolets IT-systemer og datakilder. Målet med den nye løsningen er å gi Vinmonopolet et velfungerende styrings- og oppfølgingsverktøy som øker bevisstheten knyttet til deres klima- og miljøavtrykk.

Den nye plattformen gir Vinmonopolet en unik mulighet til å analysere og forstå sitt forbruk og bærekraftsdata i detalj. Nå får Vinmonopolet tilgang til måltall knyttet til deres CO₂-avtrykk og miljøpåvirkning fra mange andre faktorer som emballasje, avfallshåndtering, strømforbruk, papirutskrifter og mer. Dataene benyttes nå for tett oppfølging av klimaavtrykket for den enkelte butikk.

Den nye løsningen har effektivisert prosessene rundt rapportering og butikkoppfølging i tillegg til å erstatte eldre spesialutviklede løsninger. Dette har bidratt til en god kost/nytte-verdi for prosjektet som helhet.

Vinmonopolet

Vinmonopolet har enerett på salg av brennevin, vin og sterkøl til forbruker, og er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Bærekraft er en av hovedpilarene i Vinmonopolets varehandel med fokus på både bærekraftig produksjon, logistikk og forbruk.

Kilde: Vinmonopolet.no

Leveransen og teknologivalg

For at Vinmonopolet kunne få bedre dataflyt og kontroll over sin data, var et sentralt steg å få på plass en moderne dataplattform som kunne hjelpe Vinmonopolet høste, behandle, lagre, transportere og sortere data fra ulike kilder og gjøre det klart for bruk til rapportering og visualisering.

Vinmonopolets nye dataplattform er basert på Microsoft Azure-teknologi. Dataplattformen benytter Power BI som visualiseringsverktøy for sluttbrukeren, og det har vært en sentral del av arbeidet å videreutvikle datamodeller, tilgjengeliggjøre transformerte datasett og utvikle rapporter i Power BI.

Kundene våre søker etter bedre måter å rapportere om bærekraft på. Vinmonopolet er et godt eksempel. Med den nye dataplattformen får de økt innsikt i sitt forbruk og kan ta flere datadrevne beslutninger.

Henrik Ørehagen, avdelingsleder i Bouvet

Plattformkomponenter

Plattformen er bygget som et minimum viable product (MVP), med fokus på å løpende validere både løsningens funksjonalitet og verdi for Vinmonopolet.

Skissen gir en enkel illustrasjon av delkomponenter i en moderne Azure-basert dataplattform. 

komponenter i plattform.JPG

En løsning for fremtiden

Ved å gjøre dashbord for bærekraft tilgjengelige og oppdaterte, bidrar løsningen til å øke styring og engasjement i organisasjonen. Løsningen er også fleksibel og fremtidsrettet, slik at den kan integrere nye datakilder og verktøy på en naturlig måte.

Løsningen ble utviklet og satt i produksjon på bare fem måneder, fra november 2022 til april 2023. God og tett kommunikasjon og oppfølging med Vinmonopolet sikret at prosjektet ble gjennomført med høy kvalitet på kort tid. 

Dette var Vinmonopolets første møte med en dataplattform i Microsoft Azure. Vi har underveis hatt fokus på erfaringsutveksling og å lage god dokumentasjon av løsningen. Samtidig har vi fått gi råd til Vinmonopolet om hvordan de best kan tilpasse sin IT-organisering til det å eie og forvalte plattformen fremover.

For Bouvet var prosjektet et godt eksempel på verdien av å hente kompetanse og erfaring på tvers av våre kontorer for å levere moderne dataplattformer. Vi kan hjelpe både både nye og eksisterende kunder på veien mot å bli mer datadrevet.

Vil du høre mer om hvordan en dataplattform kan støtte dine bærekraftsmål?

Henrik Ørehagen
Avdelingsleder
Plattform, Innsikt og Analyse i Region Øst