Facebook Pixel

Agder Energi Nett

Enklere, smartere og sikrere strøm

Nå skal strømmålerne byttes ut for første gang på 100 år. Bouvet er med på å forme fremtidens nettselskaper gjennom AMS-programmet til Agder Energi Nett.

Utfordring

Agder Energi Nett er i likhet med alle andre strømnettselskaper i landet pålagt å bytte ut de gamle strømmålerne med nye automatiske målere i sitt område. Gjennom Avanserte Måle- og Styringssystem-programmet (AMS) skal det byttes ut 200 000 strømmålere i Agder. Sammen med en rekke andre selskaper, er Bouvet med på å gjøre overgangen fra den gamle til den nye strømmåleren enklere for innbyggerne i sør.

Løsning

Sammen med Agder Energi Nett har vi vært med på å bidra i flere forskjellige ledd. Vi har støttet programledelsen, bidratt til å etablere et konsept for oppfølging av lover og regler, jobbet med sikkerhet og testplanlegging, og etablert en løsning for lagring av AMS-data til analyse og rapportering for kunden. I tillegg har vi hatt sterkt fokus på virksomhetsarkitekturen rundt prosjektet, der vi har etablert et arkitekturkonsept basert på TOGAF-rammeverket. Resultatet er et sett av prosessbeskrivelser, informasjonsmodeller og systemarkitektur som sørger for en optimal utnyttelse ved innføringen av AMS. Blant annet har vi etablert prinsipper for bruk av AMS-programmets valgte SOA-plattform, slik at denne kan utnyttes mest mulig optimalt.

Effekt

AMS-programmet setter nettselskapet i bedre stand til å drifte og vedlikeholde nettet mer kostnadseffektivt. Det betyr riktigere avlesning av forbruk og økt sikkerhet. Redusert avbrudd og avdekking av jordfeil er viktige elementer her.

Prosjekt: Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS)

Sektor: Kraftforsyning

Ansvarlig kontor: Kristiansand

Kontakt oss

Arne Hermansen
Regionleder Sør