Våre prosjekter

Statsforvalterens Fellestjenester

En anbefaling til sikrere og mer stabile tjenester

HEMIT (Helse Midt-Norge IT)

Ny teknologi skal gjøre det enklere å samarbeide om analyse av kreftprøver

Oslo kommune

VKP skal bidra til et mer bærekraftig helsevesen

RKBU Nord, UIT

NettOpp – en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd nettmobbing eller negative hendelser på nett.

aerial view of construction worker in construction site

Trøndelag fylkeskommune

Bedre sirkulærøkonomi i byggebransjen

Rear View Of High School Students Walking Into College Building Together

Agder fylkeskommune

Nytt skoleadministrativt system for 13.500 elever i Agder

Industrial Green Tech

Et klimaprosjekt som vil forandre industri-Norge

Miljødirektoratet

Digital jegerdokumentasjon gjør jakt enklere

Foto: Karoline Lillemo / Forsvaret

Forsvaret

Forsvarets nye nettsider

Eyde-klyngen

Skal skape ny verdi av sidestrømmer i prosessindustrien

NAV Rogaland

Digitalt lederskap for en ny tid

Cropped image of a young man working on his laptop in a coffee shop, rear view of business man hands busy using laptop at office desk, typing on computer sitting at wooden table

Bunnpris

Nye nettsider for Bunnpris

Hovedredningssentralen i Bodø

Ny rapportdatabase skal sørge for bedre innsikt og samarbeid på tvers

Pågående
Early morning in Sauda fjord, Norway

Digi Rogaland

Flomvarsling med sensorteknologi og datasjø

Pågående

Simex

Flyttet IT-driften til skyen og ble leverandøruavhengige

Fagforbundet

Hvordan lykkes med å rulle ut nytt CMS til 700 publisister?

Hydro's pilot plant in Karmøy has the most climate and energy-efficient aluminium production technology in the world.

Hydro

Utvikler fremtidens industri med Hydro

BKK

Ved hjelp av tjenestedesign går BKK nye veier i utvikling av strømtjenester

Bane NOR

Ved hjelp av en kreativ konsulent og et hjemmekontor omgjort til lab, gikk Bane NOR fra manuell overvåkning av strømmen til smart og prediktivt vedlikehold.

Sparkpark

Parkering for el-sparkesykler kan reguleres ved hjelp av IoT-teknologi

Arbeidstilsynet

Utviklet koronaløsning sammen med Arbeidstilsynet på én uke

Statsbygg

Å lykkes med innovasjon handler om kultur, forankring og mot

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinning

Digitalisering av vedlikeholdsprosesser gjennom nytt system i SAP

Tommy Skårholen, NVE. Froland  Sørlandet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Nettdesign på brukernes premisser

Tolletaten

Store endringer krever solid kommunikasjon

Bjurtech

App erstatter tradisjonelle målere i elbåt

Pågående

Domstoladministrasjonen

Domstolenes regnskaps- og lønnseksjon har fått mer effektive arbeidsprosesser

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Leger i utdanning skal diagnostisere sjeldne og akutte sykdommer med VR