Facebook Pixel

Våre prosjekter

Oversiktsbilde over Bodø

Salten Regionråd

10 kommuner går i samme digitale retning

Liten jente som spiser is. Foto: Hennig Olsen.

Hennig-Olsen

Sanntidsanalyse av iskremproduksjon

Fremtind

Kommunikasjonskonsept for bedre intern samhandling

Helsedirektoratet

Skal gi fastleger i Norge mer og bedre innsikt i egen praksis

Bildet viser søppelkasser

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap

Slik kan designmetodikk gi økt materialgjenvinning

Bilde fra ett av Hydro sine anlegg. Foto: Hydro/Marius Motrøen

Hydro

Hydro går foran og utvikler fremtidens industri

Fagforbundet

Etablert analyseplattform som automatiserer og effektiviserer data

Fiskeridirektoratet

Slik fikk Fiskeridirektoratet bedre oversikt og kontroll over store mengder data og informasjon

Eviny

Veien til å bli datadrevet

Dame som studerer og ser ut av vinduet

Trøndelag Fylkeskommune

Ny og forbedret løsning gjør det enklere for innbyggere i Trøndelag å søke utdanning i voksen alder

Bilde av industriarbeider på anlegg

IT-ressurser for fremtiden

Illustrasjon e-båt

Freepower

App erstatter tradisjonelle målere i elbåt

Bildet viser en brannmann på vei til et brannsted

110-sentralen

Bistår i arbeidet med å levere felles verktøy til 110-sentralene

En mann står på en bussholdeplass og venter på bussen som kommer

Entur

Sammen med Entur har vi utviklet digitale løsninger for hele kollektiv-Norge

Bilde fra workshop med Bouvet sine tjenestedesignere

Fagforbundet

Fagforbundets medlemsreise – en historie om Mari

På bildet ser vi en mobiltelefon som har visning av film for Fagforbundet

Fagforbundet

Startskuddet for mange år med digitalisering

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Opp - en app som kan bidra til bedre psykisk helse for ungdom

Bergen by

Bergen kommune

Maskinlæringsmodell optimaliserer avløpssystemet i Bergen kommune

Bilde viser forsiden på Bærekraftsidébanken

Asker kommune

Bærekraftsidébanken skal bidra til at kommuner implementerer bærekraftsmålene

På bildet ser du gravemaskiner fra Stangeland

Stangeland Maskin

Digitalisering av tungtransport og anleggsarbeid

Innovative learning, creative educational study concept for graduation and school student success with world lightbulb on teacher chalkboard

Utdanningsdirektoratet

Løfter læreplanen til skyen

Miljødirektoratet

Fornyelse av Fallvilt-appen gir enklere rapportering og større kontroll på data

Logoen til Norges jeger og fiskerforbund har blitt omprofilert. Bildet viser ny logo.

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Ny profil har styrket merkevaren og økt medlemsmassen

Gassco

HMS-drone skal forhindre fallende gjenstander fra høyden

Salmon fish farm. Hordaland, Norway.

Fiskeridirektoratet

Videreutviklet designet til Fiskeridirektoratet

Statkraft har spart 15 000 timer i året ved å effektivisere regnskapsprosessene sine. Bildet viser en som jobber manuelt med regnskap.

Statkraft

Statkraft har spart 15 000 timer årlig ved å effektivisere regnskapsprosessen

Pågående
Snøskred. Foto av Torbjørn Lundhaug

Norges vassdrags-og energidirektorat

Skredvarslingen til NVE bidrar til bedre samfunnssikkerhet

Statsforvalterens Fellestjenester

En anbefaling til sikrere og mer stabile tjenester