Aibel

Effektiviserer verftene

Aibel-appen forbedrer informasjonsflyten, gir bedre kontroll og øker effektiviteten på verftene.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje, gass og fornybar energi. De ønsket å få utviklet en app for å få bedre kontroll på produksjon av rør. Tidligere krevde dette mye tidsbruk på papirarbeid, loggføring og oppdatering. Samtidig ble det brukt mye ressurser for å løse utfordringer som oppstod ved manuell rapportering som forsinkelser, feil eller manglende informasjon.

Løsning

Aibel-appen forenkler hverdagen til arbeiderne på verftene. Alle produktene er merket med en strekkode, som blir skannet ved hjelp av en miljøbeskyttet smarttelefon med appen installert. Rapporter og arbeidsinstruksjoner kommuniseres direkte til operatørene. Oppdateringer går direkte til en database. Databasen opererer i sanntid, slik at det går raskere å oppdage feil enn tidligere, og enklere å gjøre noe med det.

Effekt

Appen forbedrer informasjonsflyten, gir bedre kontroll og øker effektiviteten. Operatørene får hele tiden oppdatert informasjon, og sparer tid på registrering. Arbeidsledere slipper mye av rutinearbeidet. Den frigjorte tiden brukes på ledelse. Den nye appen sparer kostnader, og ikke minst åpner for muligheten til å jobbe på nye måter på verftene.

Den nye appen er med på å redusere papirarbeidet, forbedre kvaliteten på rapporteringen og effektivisere hverdagen på verftet. Vi ser et kjempepotensial ved å videreutvikle appen sammen med Bouvet.

John Sverre Holmstrand i Aibel

Ansvarlig kontor: Haugesund

Kontakt oss

Ivar Kornbrekk
Enhetsleder