Unicef

Alle tjenester inn på én og samme plattform

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Mange ønsker å hjelpe, og da er nettbutikken deres en avgjørende kanal. Via sin kompetanse på CMS-plattformen Drupal, har Bouvet integrert den gamle nettbutikken verdensgaver.no inn i én felles plattform på Unicef.no, slik at alt skjer på en og samme nettløsning.

Publisert: 28. april 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Den gamle nettbutikken til Unicef var 15 år gammel og hadde behov for en oppgradering. Samtidig var det viktig å sikre bedre integrasjon av alle Unicefs givertilbud, og utnytte én felles plattform til å lage bedre kampanjer og drive salg og tjenesteutvikling.

Løste utfordringen raskt og effektivt

Det ble først gjennomført en teknisk analyse av de involverte nettstedene og resultatene av denne analysen ga grunnlag for beslutningen om å utbedre nettsidene. Innsikten ble adoptert inn i prosjektet. 
 

Merete Kulset.png
Merete Kulset

En del av oppgaven var å gjennomføre en designprosess. 

– Her brukte vi design thinking-tilnærming og la mye tid i grovskissene før vi begynte med det visuelle uttrykket. Deretter ble det gjennomført mindre workshops og brukertester i tett samarbeid med Unicefs designere, sier Merete Kulset, UX-designer i Bouvet Trondheim.
 

Verdensgaver før og etter mobil.jpg
Verdensgaver før og nettbutikk etter.
Vegard Aksel Johansen.png
Vegard A. Johansen

Verdensgaver.no var bygget på gammel teknologi. For å integrere nettbutikken inn i de eksisterende sidene på Unicef.no, benyttet man seg av Drupal Commerce - en open source-utvidelse til Drupal. Dette er en plattform som  Bouvet har inngående kompetanse på, så å bygge videre på den eksisterende plattformen, var et naturlig valg.

– Vi skrev koden som var nødvendig for å få nettbutikken opp. Her var vår kunnskap på Drupal avgjørende. Vi klarte å løse utfordringen raskt og effektivt. Den nye utvidede  plattformen gir Unicef større muligheter til videre utvikling, forteller Vegard A. Johansen, prosjektleder og utvikler i Bouvet

Leverte en stabil løsning

Julerushet er den perioden av året hvor verdensgaver.no har høyest omsetning og størst trafikk, og det var derfor svært viktig at løsningen ble lansert i god tid før jul.  

–Tiden var knapp, og vi var spente på om vi kom i mål og om sidene ville takle mye trafikk. Men løsningen fra Bouvet var stabil og vi hadde ikke noe nedetid i kanskje den mest kritiske tiden på året, forteller Irene Ohnstad digital lead i Unicef.  Hun sier videre at det var betryggende å få bekreftet at deres valg om å bruke Drupal var riktig, og at de kunne utvikle videre på plattformen de hadde fra før. 

 

Ansvarlig kontor: Trondheim, Tromsø

Fakta om Unicef/Verdensgaver.no:

I verdensgaver.no kan du kjøpe reelle gaver som blir gitt til mottakere i områder som trenger det. Dette kan være skolesaker, helsehjelp, vaksiner, klær eller annet i alle verdens land. Giver får gavebevis i posten, eller digitalt på e-post, med mulighet for å skrive en personlig hilsen til mottakere. Nettbutikken har svært stor trafikk, og selger tusenvis av produkter i året og er integrert med fysisk lager, trykkeri, tjeneste for mailutsending, Salesforce, Datalayer for tracking, Vipps, samt flere betalingsløsninger. 

Kontakt oss

Stian Hågensen
Avdelingsleder