Oppdrettsfiske
Oppdrettsfiske

Nofima, SINTEF og BarentsWatch

Bærekraft i havbruk

Nofima, SINTEF og BarentsWatch har samarbeidet om å utvikle en portal som skal speile havbruksnæringens påvirkning på havet og samfunnet langs kysten vår.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Bærekraft er en fundamental forutsetning for havbruksnæringens virksomhet og muligheter for videre vekst. Det er en forutsetning fra myndighetene, fra næringen selv og fra samfunnet som helhet.

Informasjon om havbruk kommer fra flere kilder, og er spredt i ulike informasjonskanaler. Til nå har det likevel vært en utfordring å finne frem til informasjonen. Dette prosjektet ble derfor satt i gang for å gjøre det enklere for folk å finne forståelige fakta, samt for å bidra til økt forståelse av hvordan havbruk påvirker miljø, økonomi og samfunn.

Løsningen

Forskerne har plukket ut 20 bærekraft-temaer innenfor kategoriene miljø, samfunn og økonomi. Datasettene kommer fra eksisterende offentlige informasjonskilder og forskning. Blant kildene finner vi Brønnøysundregistrene, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Statistisk Sentralbyrå, Veterinærinstituttet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

LINK til løsningen

Innsamling av omfattende tallmateriale over en lengre tidsperiode gjør det mulig å vise trender innen flere temaområder, og synliggjør samtidig hvordan ulike temaer i havbruksnæringen utvikler seg over tid.

- Portalen gir ikke rødt eller grønt lys til bransjen, den presenterer tallene nøkternt, og det blir opp til leseren å bruke dem. Utvikling og trender kan si noe om hvilken retning næringen går innenfor ulike temaer for bærekraft, presiserer prosjektleder og seniorforsker i Nofima, Kine Mari Karlsen.

Løsningen er laget på Episerver. Bouvet har bidratt med utvikling, design, brukertesting.

Bouvet har gjennom godt tverrfaglig samarbeide med forskerne klart å fremstille statistiske data og forskningsresultater om havbruk på en intuitiv og lettfattelig måte.

Eivind Rinde, Barentswatch

Effekt

– Mange har etterspurt denne tjenesten, både næringen selv, journalister og havbrukskritikere. Vi håper brukerne av nettportalen vil bli fornøyd med tjenesten, og at de vil følge havbruksutviklingen også via nettportalen, sier Kine Mari Karlsen.

På sikt vil forskerne legge til flere tema til nettsiden.

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Eirik Vefsnmo
Konsernprosjekter