Fra togstans og strandede passasjerer til riktig, rask, lik og nyttig kundeinformasjon på tvers av kanaler

En togfeil vinteren 2017, der strandede passasjerer verken fikk informasjon eller alternativ transport, utløste et stort program for å optimalisere kundeinformasjonen for de som tar tog i Norge. Dette har Bouvet fått være med på å løse sammen med Bane NOR.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Hendelsen, som utspilte seg på en togstasjon i Kråkstad, endte selvsagt med stor misnøye. Utfordringen var at det ikke fantes muligheter for å kommunisere med passasjerene som måtte gå av toget. I kjølvannet av dette var beskjeden fra daværende samferdselsminister klar, sektoren måtte komme sammen for å bedre kundeinformasjonen.

Programmet ble raskt igangsatt av de tre daværende aktørene NSB, Bane NOR og Entur. Innledende arbeid resulterte i en liste på 70 tiltak som måtte gjennomføres for ønsket resultat. I og med at Bane NOR har ansvaret for trafikkavviklingen og kundeinformasjonen, havnet de fleste av tiltakene der.

Etter et omfattende forprosjekt, ble det i januar 2020 opprettet ett program bestående av 12 ulike prosjekter basert på de 70 tiltakene. Flere av disse har Bouvet fått bistå til å løse gjennom tverrfaglige team med teamledere, utviklere, designere, tjenestedesignere og UX-designere. Mest involvert har vi vært i prosjektene «Informasjon for busser og felles avviksmelding», samt et prosjekt for å utvikle en sanntidsdatastrøm for sanntidsinformasjon på tvers av plattformer.

Rask og lik avviksmelding i alle kanaler

Når det er avvik i togtrafikken må det informeres på stasjonen om hvilke busser som er satt opp for å erstatte toget. Det må også sendes avviksmelding som dukker opp på stasjonen om hvorfor det er avvik. Denne informasjonen har alltid eksistert i kundeinformasjonssystemet til Bane NOR, men har blitt lagt ut manuelt på websiden, som togførerne deretter har måtte oppsøke for å kunne informere sine kunder. Risikoen for treghet og misforståelser har derfor vært stor.

I prosjektet har Bouvet bistått i å lage et nytt system som genererer avviksmelding basert på et utvalg maler. Alle maler fokuserer på tydelig språk og informasjon og distribueres raskt til alle relevante kanaler. .

Alle meldinger deles til hele sektoren samtidig, slik at alle har samme informasjon til enhver tid og at ulike aktører kan automatisere videre prosesser. Dette prosjektet videreutvikles kontinuerlig slik at det blir et bedre produkt og at nye funksjoner kommer til underveis for å dekke nye behov.

Litt om teknologivalgene

M3LD er implementert som en back-end og front-end løsning, og en tilhørende database. Denne driftes i Bane NOR sitt eget datasenter i Trondheim. M3LD sin back-end er skrevet i C#, og benytter blant annet bibiliotekene MediatR, AutoMapper, FluentValidation og Entity Framework Core.

Dette kommuniserer så med en front-end skrevet i React, og bruker blant annet bibliotekene Material UI, moment.js og bootstrap. Både front-end og back-end kjøres som docker containere i en VM park. Databasen er en MS SQL database som kjører på et VM. Front-end og back-end kommuniserer via vanlige HTTP/API kall, men bruker også SignalR for sanntidsdeling av informasjon i buss-for-tog delen av systemet, hvor det er fokus på høy nøyaktighet og lav responstid.

Sanntidsinformasjon gjør både samarbeid og kommunikasjon lettere

Vi har også bistått i utviklingen av en sanntidsdatastrøm som fordeler sanntidsinformasjon om tog i ulike API i Bane NORs API-portal. Hovedbrukerne av denne dataen er Entur som skal dele informasjon om all kollektivtransport i Norge til de reisende. I tillegg kan de ulike togselskapene knytte seg opp mot de ulike APIene for å hente ut relevant data direkte. Sanntidsdataen er det til slutt de reisende som får glede av ved at de får riktig, lik og rask informasjon om sitt tog.

Det fantes en datastrøm før prosjektet, men den var treg, og kunne bruke minutter på å dele informasjon til ulike kanaler. Dette førte til at det periodevis var ulik informasjon basert på hvilken kanal du oppsøkte. Om du for eksempel stod på togstasjonen kunne det stå én ting i appen og en annen ting på skjermen. Dette svekket troverdigheten til kommunikasjonen.

For å sørge for lik informasjon i alle kanaler følges nå en protokoll som heter SIRI – en europeisk standard for fordeling av sanntidsinformasjon om kollektivtrafikk. Denne protokollen har fått en nordisk profil, definert av jernbanedirektoratet og Entur. Alle kollektivadministrasjonsselskap, togselskap og Bane NOR, deler nå informasjon til Entur, som igjen sørger rask, riktig, lik og nyttig kundeinformasjon i alle kanaler.

Gjennom en oppdatert datastrøm sørger Bane NOR for at de kan levere på dette. Da blir kommunikasjonen mer troverdig, kundene får sin opplevelse bedre tilrettelagt og de ulike togselskapene kan ta hurtigere avgjørelser på tvers.

Litt om teknologivalgene

Løsningen er implementert som en app service i azure, som er integrert med diverse eksterne systemer, deriblant en onprem kafka-server og et eksternt graphql-api. Hemmeligheter håndteres trygt gjennom azure keyvault og både azure sql server, blob storage og storage account brukes til lagring. For å kunne skalere både lettere og bedre under perioder med høy last, skal løsningen migreres til en mikrotjenestebasert arkitektur. Tjenestene skal hostes i azure container apps, som gir et gunstig abstraksjonslag fra over kubernetes, samt enkel tilgang til dapr. Dapr gjør det enklere å kommunisere mellom tjenester, med både synkrone og eventbaserte kall, og å integrere eksisterende datastrømmer, som kafka. Mindre periodiske- og eventbaserte bakgrunnsjobber er implementert som Azure functions.

Fra prosjekt til produkt

Etter prosjektenes avslutning, har de to tverrfaglige teamene jobbet videre med produktene sine for å videreutvikle og forbedre. Løsningene er strategisk viktige for Bane NOR, så de har fått hver sin produkteier på plass som jobber tett med teamene, brukere og interessenter for å utvikle de videre. Prosjektplaner og leveransefrister har blitt byttet ut mot produktvisjon, strategi og et levende veikart som sørger for at prioriteringene som blir gjort er basert på brukerinnsikt, teknologiske evalueringer og andre føringer i Bane NOR.

Ta kontakt med oss!

Hans-Peter Olsen
Key account manager