Mære
Mære

BarentsWatch

Setter lakselus på kartet

Nettsiden Fiskehelse har blitt et viktig verktøy i kampen mot lakselus i norsk oppdrett.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Fiskevelferd og tett oppfølging av lakselus er viktig for forvaltingen av hav og sjø i Norge. BarentsWatch ønsket å utvikle en tjeneste som hjelper offentlige saksbehandlere å følge med på fiskehelsen i oppdrettsanleggene langs kysten. I tillegg ville de synliggjøre fiskehelsestatusen for publikum, og gi oppdrettere som samarbeider om tiltak mot lakselus en god oversikt over området sitt.

Løsningen

Fiskehelse fra BarentsWatch er et interaktivt kart som viser ukentlig oversikt over fiskesykdommer, lakselus og tiltak mot lakselus, med historikk tilbake til 2012. Løsningen kombinerer data fra flere offentlige etater – Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet – noe som gir et unikt helhetsbilde. Man kan laste ned lakselus- og fiskesykdomsdata til Excel, og data er tilgjengeliggjort via et åpent API. Nettsiden er bygget på EpiServer og fungerer både på nettbrett, mobil og desktop.

Effekt

Nettsiden har blitt et nyttig redskap i kampen mot lakselus langs kysten, både for forvaltningen og for næringen selv. Det er mulig å se trender både geografisk og i tid på året. Dette gjør det enklere å koordinere tiltakene på rett sted og til rett tid. På lang sikt vil BarentsWatch synliggjøre flere sider av bærekraft i norsk oppdrett, og på den måten bidra til et bedre samarbeid for å forbedre fiskevelferd og miljø.

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord