shutterstock_1085457614

Agder kommunale støttetjenester (AKST)

Bedre kvalitet og effektivitet på administrative tjenester i Arendal og Grimstad

Det har vært en oppblomstring av kommunesamarbeid de senere årene og det er forventet en vekst både i omfang og antall fremover. Dette skaper både nye strategiske mulighet for kommunene, men også nye utfordringer. Arendal og Grimstad kommune har i samarbeid med Bouvet evaluert deres drift av administrative tjenester, for å sikre velfungerende tjenesteproduksjon i årene som kommer.

Prosjekt: AKST

Tidsrom: 2019

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Kristiansand

Kontakt oss

Helene-Damman

Helene Tønnesen

helene.damman@bouvet.no

+47 480 43 943