shutterstock_1085457614

Agder kommunale støttetjenester (AKST)

Bedre kvalitet og effektivitet på administrative tjenester i Arendal og Grimstad

Det har vært en oppblomstring av kommunesamarbeid de senere årene og det er forventet en vekst både i omfang og antall fremover. Dette skaper både nye strategiske mulighet for kommunene, men også nye utfordringer. Arendal og Grimstad kommune har i samarbeid med Bouvet evaluert deres drift av administrative tjenester, for å sikre velfungerende tjenesteproduksjon i årene som kommer.

Utfordring

Agder kommunale støttetjenester (AKST) er et interkommunalt samarbeid mellom Arendal og Grimstad kommune. Formålet deres er å sikre gode lønns, regnskap, post og arkivtjenester i de to kommunene. I samarbeid med AKST har Bouvet gjennomført et rådgivningsoppdrag for å utarbeide en rapport som vurderer hvordan AKST har utviklet seg i løpet av de fire årene de har vært i drift. Sammenstilling av hvor mye ressurser AKST benytter på tjenesteområdene sine i forhold til andre sammenlignbare kommuner og kommunesamarbeider har også vært en del av leveransen.

Tilnærming

Vår tilnærming var å ta utgangspunkt i saksfremlegget som dannet grunnlaget for den politiske behandlingen og beslutningen om å etablere AKST. I dette dokumentet var det beskrevet forventede gevinster, både kvantitative og kvalitative, og det var beskrevet forutsetninger for gevinstene.

Med utgangspunkt i de forventede gevinstene samlet vi informasjon, både gjennom intervjuer med ledere i AKST, deres brukere i kommunene og ressurser i IKT-Agder som er deres interkommunale IKT-driftsselskap.

Informasjonen ble videre benyttet til å vurdere hvordan AKST har utviklet seg. I tillegg ble det gitt konkretet beskrivelser på hva som hemmer videre økning i effektivitet og kvalitet på tjenestene. Perspektivene på system og virksomhetsnivå ble belyst og sluttrapporten ble presentert for styret, ledelsen og hovedtillitsvalgt i AKST.

Modell utarbeidet i oppdraget for AKST
Modell utarbeidet i oppdraget for AKST

«Rapporten gir oss et godt bilde av hvor AKST er gode og ikke minst hvilke områder hvor både vi og kommunene må forbedre oss for å bedre kvaliteten og effektiviteten på tjenestene»

Vivian Fahsing, daglig leder AKST

Effekt

Rådgivningsoppdraget har gitt AKST økt innsikt i egen virksomhet og anvendelse av deres IT systemer, som gir dem et godt grunnlag for videreutvikling av egen drift.

 

Prosjekt: AKST

Tidsrom: 2019

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Kristiansand

Kontakt oss

Helene-Tønessen

Helene Tønnessen

Avdelingsleder

helene.tonnessen@bouvet.no

+47 480 43 943