shutterstock_741141289

DSB

Brannstatistikk for alle

Vet du hvilke boligtyper det forekommer flest branner i eller hvilken måned det brenner mest? Dette er to av mange eksempler på statistikk du enkelt kan finne selv på Brannstatistikk.no.

Bakgrunn

Sammen med DSB har Bouvet vært med å utvikle Brannstatistikk.no – en ny nasjonal oversikt over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du både søke, visualisere og sammenligne statistikk over alle utrykninger og andre typer oppdrag brann- og redningstjenesten har. Dette er et viktig verktøy for Brann- og redningstjenesten – men ikke minst gir det også nyttig informasjon for deg som er opptatt av brannsikkerhet.

I 2016 lanserte DSB sitt nye, digitale innrapporteringssystem, Bris. Her har alle brann- og redningstjenester plikt til å rapportere inn sine oppdrag. Målet med Brannstatistikk.no er å tilgjengeliggjøre dataene fra BRIS og løfte brannforebygging opp på agendaen. Tjenesten ble lansert for innloggede brukere fra brannvesen og 110-sentralene i juni 2019. Den åpne tjenesten ble lansert i betaversjon november 2019.

Brann
Screen Shot 2020-01-16 at 12.45.55

Løsning

Nettsiden har flere målgrupper – med ulike brukerbehov. Primærmålet er å tilby nyttig statistikk til Brannvesen i alle størrelser og distrikter. Videre ønsker DSB å tilgjengeliggjøre statistikk om brann og redningsarbeid digitalt – til både medier og allmenheten. Av hensyn til personvern og sikkerhet kan likevel ikke all statistikk ligge åpent for alle. Det er dermed utviklet en lukket portal på Brannstatistikk.no, hvor redningstjenestene og DSB kan logge inn og få tilgang på ytterligere statistikk og funksjoner.

I den lukkede portalen på Brannstatistikk.no kan Brann- og redningstjenestene selv lage rapporter og se detaljer om sitt og andres ansvarsområder – og finne statistikk om ulike type oppdrag. Det er også mulig å sette opp og få automatiske varslinger på oppdrag og søk.

I den åpne løsningen kan du selv søke i statistikk. Det finnes også ferdiglagde tabeller over de de mest vanlige og interessante søkene, slik at du sparer tid på filtrering og finner relevant informasjon raskere. Du kan også tilpasse denne statistikken selv, ved å fjerne eller legge til filtre i søkemenyen.

Teknologi

Brannstatistikk er integrert med systemer hos 110-sentralene, i tillegg til BRIS i DSB. Data fra 110-sentralene overføres til DSB via database-triggere. Hos DSB legges 110-data i kø for mottak i BRIS sammen med data som rapportertes inn fra de ulike brann- og redningstjenestene.

For å sikre raske søk og en god brukeropplevelse i det grafiske brukergrensesnittet benyttes Elasticsearch, som synkroniseres mot BRIS sin database. På backend er det Spring Boot og Kotlin-kode som kjører på JVM. I frontend brukes Javascript-rammeverket Vue.js, kombinert med diverse plugins for visning som f.eks. Highcharts og Leaflet. 

Effekt

Formålet med Brannstatistikk.no er å redusere antall dødsfall, personskader og tap av verdier som følge av branner og andre hendelser. Målet er at dette oppnås ved å gjøre det lettere for både DSB og brann- og redningstjenestene i Norge å få ut statistikk fra BRIS, slik at disse kan bruke statistikken til å analysere og forbedre prosesser og rutiner.

Branstatistikk.no bidrar også til økt åpenhet og transparens gjennom digital tilgjengeliggjøring av informasjon fra redningstjenestene og deres viktige samfunnsoppdrag. Brannstatistikk.no er en brukervennlig og visuell side som gjør det lettere for allmenheten og media å søke i og finne relevant informasjon. Tidligere fikk allmenheten og media slik informasjon etter dialog med DSB og/eller 110-sentralene. Nå kan interesserte og media selv finne svar på spørsmål og bli opplyst om viktig brannstatistikk.

Se mer på Brannstatistikk.no

Prosjekt: Brannstatistikk.no

Sektor: Tjenesteyting

Ansvarlig kontor: Vestfold