Foto: Andreas Reutz

Miljødirektoratet

Digital jegerdokumentasjon gjør jakt enklere

Gjennom å gjøre dokumentasjon som jegere normalt har måtte ta med seg fysisk på jakt enkelt tilgjengelig i en app, blir det enklere å både fremvise for jegerne, samt at faren for at dokumentasjonen skal ødelegges forsvinner helt.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Alle jegere som ønsker å jakte storvilt må årlig gjennomføre én skyteprøve pr. våpen det skal jaktes med. Skyteprøven gjennomføres på skytebane i regi av enten Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Det Frivillige Skyttervesen (DFS) eller andre arrangører som er godkjent av Miljødirektoratet. Skyteprøven blir godkjent  på skytebanen av arrangøren. Vitnemålet for denne skyteprøven har frem til nå vært en papirlapp med to underskrifter og stempel, og har vist hvilket våpen det er skutt opp med. En jeger må på oppfordring kunne fremvise vitnemål for godkjent skyteprøve, og må ha med seg dette på jakt.

Utfordringen med denne løsningen har vært at papirvitnemålet lett kan ødelegges når det medbringes på jakt, og uten papirlappen har du ikke lenger noe bevis for godkjent skyteprøve. Jegerne har heller ikke hatt mulighet til å samle alt de trenger å ha med seg på  jakt på ett sted, slik at de har hatt en bunke med papirer for alt som må dokumenteres under jakta.

På bakgrunn av dette ønsket Miljødirektoratet å digitalisere vitnemål for bestått skyteprøve , slik at jeger i en egen app får et digitalt vitnemål for godkjent skyteprøve, og at kontrolløren i sin app enkelt kan kontrollere og attestere gjennomført skyteprøve. I tillegg er det et overordnet mål for prosjektet at jegeren skal kunne samle alt som må dokumenteres under jakta i samme app . På denne måten vil dokumentasjonen være enkel å ta med og  samlet i en app, samtidig som det blir enkelt å laste ned sitt digitale vitnemål for skyteprøve på nytt om telefonen blir ødelagt eller mistes.

Bouvet har en rammeavtale med Miljødirektoratet, og fikk derfor i oppgave å hjelpe til med å utvikle løsningen. Vi har bidratt med systemutviklere, interaksjonsdesigner og prosjektleder til prosjektet, og har bistått med design og utvikling av de to appene, samt hatt hovedansvar for den overordnede prosjektledelsen.

Hvordan har vi jobbet?

Bouvets interaksjonsdesigner utarbeidet høsten 2019 en interaktiv prototype som ble utprøvd og godkjent av kunden før utvikling ble påstartet. Designet som ble utviklet for Min jegerdokumentasjon-appene dannet også grunnlaget for en designmal for Miljødirektoratets apputvikling, slik at påfølgende apper vil utvikles etter samme grunnleggende design.

Apputviklingen begynte høsten 2019 og jeger- og kontrollørapp for iOS og Android sto klare til nedlasting til jaktstart i mai 2020. Før lansering gjennomførte vi felttest av appene med jegere fra Miljødirektoratet og lokal skytterklubb.

Appene ble utviklet med rammeverket React Native. Rammeverket ble blant annet valgt fordi det gir god kryssplattform-støtte, som vil si at du enkelt kan utvikle native apper for både iOS og Android med en felles og delt kodebase. Samtidig tillater React Native at du også skriver native kode hvis det skulle være nødvendig. Brukerautentisering gjøres via den offentlige autentiseringsløsningen ID-porten, i dette tilfellet via en OpenID Connect-integrasjon hos Jegerregisteret.

All data som vises og produseres i jegerappen (godkjente obligatoriske skudd og skyteprøver) lastes opp til Jegerregisteret via API’er utviklet av Brønnøysundregistrene. Utviklingsteamene hos Bouvet og Jegerregisteret jobbet tett og smidig sammen gjennom hele utviklingsperioden, og teamene hadde god kommunikasjon gjennom en delt Slack-kanal.

Appen gjør det enklere for jegerne som får samlet all dokumentasjonen på ett sted. I tillegg er dette ressursbesparende og en effektivisering av forvaltningen.

Tonje Stubsjøen Kvaløy, seniorrådgiver på viltseksjonen i Miljødirektoratet

Hvordan fungerer løsningen?

For å ta i bruk jegerappen må brukeren gjøre en innlogging med ID-porten. Da hentes samtidig brukerens jegerinfo og våpenliste ned til appen. Etter vellykket innlogging med ID-porten må brukeren opprette en pinkode som brukes ved påfølgende bruk av appen inntil ny innlogging med ID-porten kreves.

Jegerdokumentasjon-appen inneholder også brukerens jegeravgiftskort, med dokumentasjon på betalt jegeravgift og evt. registrering som lisensjeger. Jegeravgiftskortet var allerede digitalisert og tilgjengelig på Min jegerside hos Jegerregisteret. For å få tilgang til Min jegerside må jegeren logge seg inn via ID-porten hver gang. Alternativt kan jegeravgiftskortet lagres som bilde på mobiltelefonen eller skrives ut som PDF.  Jegeravgiftskortet må fremvises ved kjøp av jaktkort og ved en eventuell kontroll under jakta. Ved å gjøre jegeravgiftskortet tilgjengelig i samme app som skyteprøven får jegeren samlet all dokumentasjon på ett sted, og det er lettere å hente frem jegeravgiftskortet. 

Når du går bort fra underskrift og stempel på papir må kontrolløren også ha en sikker, digital måte å foreta en godkjenning av bestått skyteprøve. Til dette ble det utviklet en egen kontrollør-app. For at en bruker skal kunne gjennomføre en skyteprøvekontroll må vedkommende ha status som godkjent kontrollør i arrangøren sitt register, og brukeren må logge inn i kontrollørappen med ID-porten samt sette pinkode.

Det er et sentralt premiss at både jegerdokumentasjon-appen og kontrollør-appen skal fungere også i områder uten mobildekning. Første pålogging med ID-porten krever mobildekning og internettilgang, det samme gjelder når jegerappen skal laste opp godkjent vitnemål til Jegerregisteret. Vitnemålet vil allikevel være gyldig selv om det ikke er lastet opp til Jegerregisteret. Skyteprøven dokumenteres med jaktår, våpentype, våpennummer og kaliber.

Dagens system med papirvitnemål skal beholdes som backup i fall teknisk problem med app eller for brukere som ikke ønsker å benytte app.

jegeprøve.png

 

Verdi for kunden

Miljødirektoratet har gjennom flere år jobbet for å gjøre tjenester for norske jegere digitale, og Min jegerdokumentasjon er ett ledd i dette arbeidet. Ved å ta i bruk appen slipper over 500.000 jegere å bære rundt på papirbevis for gjennomført skyteprøve, betalt jegeravgift og registrering som lisensjeger når de skal på jakt. Veldig mange jegere har uansett smartmobilen med på jakt, så terskelen for å ta i bruk tjenesten er svært lav. Det har vært stort fokus på brukervennlighet under utforming av appen, og at den skulle være lett å ta i bruk for jegere i alle aldersgrupper. 

En annen åpenbar fordel med å digitalisere skyteprøve-prosessen er at det nå finnes et sentralt register over godkjente skyteprøver. Hvis jegeren mistet papirkvitteringen med signatur og stempel så ville hen stå uten dokumentasjon på gjennomført skyteprøve. Mister du mobiltelefonen så ligger fremdeles skyteprøven godkjent hos Jegerregisteret, og du kan ta i bruk jegerappen på en annen mobiltelefon. 

Les hva Miljødirektoratet selv skriver om jegerappen og kontrollørappen på sine nettsider.

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Kenneth Rannem
Avdelingsleder