Volmax

Digital plattform for grønnere og mer effektive lastebiler

I lastebiler finnes det enorme mengder data. Visste du at i en vanlig lastebil er det omlag 2000 sensorer? Sammen med vår partner Volmax, som nå er en del av konsernet Cognia, har vi laget en digital løsning som samler og bearbeider verdifulle data fra lastebiler. Løsningen bidrar til å redusere utslipp, kutte kostnader og forenkle hverdagen til både sjåfører og eiere.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Løsning

Ved hjelp av APIer og Robot Process Automation samles data om lastebiler og maskiner inn i en digital løsning, som inkluderer sjåfør- og kjøretøystatistikk, verkstedshistorikk, loggbok, teknisk dokumentasjon, transportdata og mye mer. Plattformen er utviklet i .NET og Azure.

Selv om Volmax er forhandler av Volvo og Renault, er løsningen merkeuavhengig og samler og prosesserer data for alle typer lastebiler. I tillegg håndterer løsningen innsamling og prosessering av data fra anleggsmaskiner, for å adressere en total portefølje hos Volmax sine kunder.

Til Digi.no forteller IT- og utviklingssjef i Volmax, Kim Finkenhagen dette: 

"I den nyutviklede løsningen samles det aller meste lastebil- og maskineierne trenger å vite om flåten sin. Her har du oversikt over sjåførene, og hvordan de kjører. En score blir gitt hver sjåfør basert på hastighet, kjøremønster, tomgangstid, drivstofforbruk, og en rekke andre faktorer. Får sjåføren lav score tilbyr Volmax sin kompetanseavdeling kurs i hvordan de kan forbedre seg og lære rett bruk av kjøretøyet. Dette skal gi både reduserte drivstoffkostnader og utslipp til miljø, samt reduserte vedlikeholdskostnader på lastebilen."

Les artikkel om plattformen og samarbeidet i Digi.no: 

https://www.digi.no/artikler/i-halvannet-ar-har-de-jobbet-med-a-digitalisere-lastebilbransjen/452358

Effekt

Ved hjelp av den digitale plattformen vil lastebileiere nå ha bedre oversikt over hvor bilene er og hvem som kjører dem. Man kan også følge med på drift og når flåten må på verksted, før feil i det hele tatt har oppstått. Den nye digitale plattformen sikrer også effektiv og profesjonell kommunikasjon mellom administrasjon, sjåfører og forhandlere, samt interne og eksterne kontakter. 

Ved å digitalisere all informasjon og samle den på ett sted, vil Volmax løse utfordringer for kundene og sørge for at driften skjer kostnadseffektivt, tidseffektivt og mer miljøvennlig. 

Veien videre

Med en merkeuavhengig løsning ser Cognia-konsernet, gjennom sitt selskapet Cognia Technology, et spennende potensiale for å bistå andre kunder som har tilsvarende behov som Volmax, og bidra til økt fokus på energiledelse og forbedringsarbeid i transportsektoren.

Kilder: 

https://www.digi.no

http://www.yrkesbil.no 

 

Ansvarlig kontor: Vestfold

Kontakt oss

Espen Aasen
Områdeleder Vestfold og Grenland