shutterstock_1079923613

Domstoladministrasjonen

Digitalisering av Norges domstoler

Domstoladministrasjonen har satt i gang et omfattende initiativ for å digitalisere Norges domstoler. Med digitalisering og nye arbeidsmåter vil Domstoladministrasjonen forenkle og forbedre rettsprosessen i Norge. Digitalisering av domstolene har også som mål å forenkle kommunikasjonen med befolkningen, ansatte og media. Bouvet er samarbeidspartner for digitaliseringen av Norges domstoler.

Prosjekt: Digitalisering av Norges domstoler

Lenke: Digitalisering av Norges domstoler

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Kristiansand

Kontakt oss

Helene-Damman

Helene Damman

helene.damman@bouvet.no

+47 480 43 943