Jotun

Effektiv utnyttelse av data med ny Business Intelligence plattform

I 2017 igangsatte Jotun et prosjekt for å oppgradere og styrke sin verdensomspennende Business Intelligence plattform.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

Jotun hadde et godt designet og rent datavarehus, men verktøyene for å analysere dataene manglet. Systemet som var på plass den gang, basert på SAP Business Objects, hadde også blitt tungvint og tregt. Løsningen hadde også forbedringspotensialer på sitt brukergrensesnitt. Etter å ha nøye vurdert alternativene, kom Jotun frem til at de fremover skulle bruke Microsoft-teknologier basert på SQL Server Analysis Services (SSAS) Tabular og Power BI.

Jotun hadde på plass et dyktig og erfarent BI-team med dyp forståelse for forretningsprosessene og de underliggende datastrukturene. Det var imidlertid utfordrende å finne tilgjengelige ressurser med kompetanse i SSAS Tabular. Dermed henvendte Jotun seg til Bouvet for støtte.

Løsning

Sammen med Jotun har Bouvet levert SSAS tabelldatamodeller for forskjellige forretningsprosesser, inkludert kundefordringer, ordrehåndtering, logistikk og økonomi. Fremtidige modeller vil omfatte innkjøp, innkjøpsordrer og andre forretningsområder med en eventuell målsetting om å støtte hele den globale organisasjonen.

Effekt

Den nye løsningen kommer med flere nye fordeler for Jotun sine brukere. Responstiden for rapporter har blant annet blitt redusert drastisk. Brukere kan nå selv lage rapporter, skreddersydd deres individuelle behov. Løsningen legger også til rette for god sikkerhet på radnivå (RLS). Dette sikrer at deres rapporter kan distribueres globalt, men informasjonen som sendes ut er tilpasset brukeren. Plattformen i Power BI gir et moderne og intuitivt grensesnitt for å bygge tiltalende grafiske rapporter og dashbord, som enkelt kan publiseres og deles over hele verden.

Ansvarlig kontor: Vestfold

Kontakt oss

Espen Aasen
Områdeleder Vestfold og Grenland