jotun_visualisering_fra-sjoeen
Pågående

Jotun

Effektiv utnyttelse av data med ny Business Intelligence plattform

I 2017 igangsatte Jotun et prosjekt for å oppgradere og styrke sin verdensomspennende Business Intelligence plattform.

Kontakt oss

Nina Hansen