Foto: Miljødirektoratet
Foto: Miljødirektoratet
Pågående

Miljødirektoratet

Enklere registrering for jegerne og bedre data for hjorteviltforvaltningen i Norge

For å kunne følge og planlegge utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge er et velfungerende Hjorteviltregister viktig. Her kan jegere og andre melde inn hjortevilt de ser, skyter eller finner døde. Skal dette fungere optimalt må Hjorteviltregisteret være så brukervennlig som overhodet mulig, og derfor har Bouvet nå, sammen med dyktige folk i Miljødirektoratet og Naturdata, gitt hele registeret en overhaling.

Prosjekt: Enklere registrering for jegerne og bedre data for hjorteviltforvaltningen i Norge

Tidsrom: 2017 - (Pågående)

Sektor: Info og kommunikasjon

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Espen Øyan

Espen Øyan

Konsulent

espen.oyan@bouvet.no

+47 93281515

Terje Brasethvik

Terje Brasethvik

Konsulent

terje.brasethvik@bouvet.no

Eirik Vefsnmo

Eirik Vefsnmo

Regionleder Nord

eirik.vefsnmo@bouvet.no

+47 906 24 903