Entra

Hvordan uttrykke en merkevare på et praktisk rettet nettsted?

Entra er en stor aktør innen utvikling og utleie av kontorlokaler. Selskapet er opptatt av å skape gode lokaler for moderne arbeidstakere ved hjelp av miljømessig bærekraftige løsninger. Nettstedet entra.no samsvarte imidlertid ikke med profilen. Det var utrangert teknisk og med lite oppdatert innhold og design. Entra ønsket derfor et nytt nettsted som skulle både uttrykke merkevaren og imøtekomme kundenes praktiske behov på en god måte. 

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bakgrunn

Et tydelig behov for å vise sitt særpreg ... 

Eiendomsbransjen er relativt homogen og konservativ, i hvert med hensyn til hvordan aktørene kommuniserer med omverdenen. Bransjen har dessuten få naturlige kanaler å uttrykke seg i, og fra utsiden kan «produktene» se tilsynelatende like ut. Det er få aktører som skiller seg ut – til tross det egentlig er store forskjeller i måten de opererer på – og i tjenestene som tilbys. Dette ønsket Entra å gjøre noe med. Selskapet hadde akkurat fornyet merkevareprofilen sin, inkludert den grafiske profilen. Det nye uttrykket skilte seg betydelig ut i bransjen, og Entra ønsket naturlig nok å videreføre dette på nettsiden. Entra.no er selskapets viktigste kontaktpunkt med potensielle kunder, leietakere og samarbeidspartnere.


... krevde merkevaren uttrykt i innhold, struktur og design 

Det var åpenbart at det ikke var nok å bare videreføre den nye grafiske profilen på nettstedet. Merkevaren måtte komme til uttrykk på en helt ny måte ved hjelp av endringer i innhold, struktur og stil og tone.

Konsulentene fra Bouvet Innhold & Kommunikasjon avdekket behov, krav og ønsker gjennom workshoper og samtaler med nøkkelpersoner i selskapet. I tillegg ble en gjennomgang og diskusjon rundt merkevarestrategi og forretningsstrategi brukt som grunnlag for et innholds- og designkonsept. Konseptet la føringer for innholdet på nettstedet og hvordan det skulle formidles. En tilhørende innholdsstruktur ble også utviklet – for å sørge for brukerorientert formidling på tvers av hele nettstedet. 

Arbeidet ble utført i tett samarbeid med designere og utviklere – og med kunden. Resultatet ble et uttrykksfullt og brukerorientert nettsted. Entra kan uttrykke sitt særpreg, mens kundene enkelt finner fram til informasjon. 

Følgende leveranser ble gjort av Bouvet i prosjektet:

 • Innsiktsarbeid med avsluttende behovsanalyse
  • Forberedelse og ledelse av workshops
  • Forberedelse og gjennomføring av intervjuer og samtaler
  • Evaluering av workshop-resultater
  • Anbefalinger gjort på bakgrunn av workshop-resultater
    
 • Innholdsrevisjon
  • Innholdskartlegging
  • Trafikkanalyse
  • Søkeresultater (internsøk og SEO)
  • Innholds- og designkonsept for nettstedet entra.no
  • Føringer for innhold og formidling av innhold
  • Eksempler på bruk
    
 • Innholdsstruktur for nettstedet entra.no
  • I samarbeid med designere og utviklere
    
 • SEO-revisjon, som resulterte i ny strategi og praktiske tiltak
 • SEO-opplæring med tanke på ny innholdsproduksjon
 • Føringer for tekstarbeid, med tilhørende workshop før innholdsproduksjon
 • Innholdsoverføring sammen med Entra-teamet, inkl. testing og justering underveis
 • Tilpasning av redaktørverktøy (publiseringssystem)

Resultat: Et nettsted med personlighet

Innholdsarbeidet er selve grunnlaget for det nye nettstedet. Det oppleves som attraktivt og moderne, og samtidig poengtert og tydelig. Kunden har fått gode tilbakemeldinger fra både kunder og Entras ansatte og ledelse. 

Entra_eiendommer.png