krigsseilerregisteret
Pågående

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand

Et digitalt monument over krigsseilerne

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt, nettbasert register som forteller krigsseilernes historie. Registeret skal så langt som mulig dokumentere deres historie.

Prosjekt: Krigsseilerregisteret

Tidsrom: 2016 - (Pågående)

Sektor: Kultur og fritid

Ansvarlig kontor: Kristiansand