Oslo kommune

Fasit

Digitaliserer Kommune-Norge

Fra hyllevare til skreddersøm, fra papir til digital saksbehandling og fra dager til tastetrykk. Det nye systemet Fasit, gjør hverdagen enklere for bydelene i Oslo.