Teknobyen 2

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning

Felles nettsted for fellestjenester

Hvem har utviklet Nasjonal vitnemålsdatabase som inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere? Hvem sørger for felles portal for studenter og forskere til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek? Svaret er enkelt: Unit.no!

Prosjekt: Nye nettsider med publiseringsløsning

Tidsrom: 2018 - 2019

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

REnate_nord

Renate Kristiansen

renate.kristiansen@bouvet.no

+47 470 81 081