Videreutviklet designet til Fiskeridirektoratet

Sammen med Fiskeridirektoratet har vi jobbet med vedlikehold og utvikling av alt fra designsystem til viktige skjemaer og rapporter slik at designet blir uniformt, profesjonelt og enkelt å jobbe med.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Utfordring

Fiskeridirektoratet ønsket bistand innen UX- og interaksjonsdesign på prosjekter knyttet til endringer og forbedringer i eksisterende brukergrensesnitt. De ønsket også å utvikle noen nye systemer og løsninger.

Målet med arbeidet har vært å sørge for at designet til Fiskeridirektoratet til en hver tid skal være uniformt, profesjonelt og enkelt å jobbe med.

Løsning

Vi har gjennom oppdraget jobbet med vedlikehold av både komponenbibliotek og designsystem slik at Fiskeridirektoratet kan gjøre uttak i ulike flater, både eksternt og internt samtidig som de sikrer god brukervennlighet for brukerne og et systematisk og uniformt design.

Vi har også jobbet med å forenkle og forbedre søknadsportalen for søknad om akvakultur, samt optimalisering av B-Skjema for miljørapportering og Fartøyregisteret.

I alle prosjektene har vi hatt ansvar for hele prosessen, fra avklaring av brukerbehov til ferdige skisser og implementering, hele tiden i tett samarbeid med Fiskeridirketoratets brukere, produkteiere og intern UX-kompetanse hos kunden.

Metodikk brukt i prosjektet

  • Interne Workshops
  • Workshop med interessenter
  • Smidig arbeidsmetodikk

Verktøy brukt i prosjektet

  • Designsystemet bor, utvikles og forvaltes i Figma, og er et dynamisk system som forandres og forbedres hver dag.

Ta kontakt om du ønsker en prat om dette prosjektet eller hvordan vi kan bistå i deres!

Se flere prosjekter her