Photo: Hydro/Marius Motrøen
Photo: Hydro/Marius Motrøen

Hydro

Forbedrer produksjonsprosessene i elektrolyseanlegg og støperier

Hydro Aluminium har høy modenhet innen digitalisering og Industri 4.0. Bouvet har vært, og er en sentral partner for Hydro i arbeidet med å realisere potensialet.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Om produksjonssystemet APICS

Produksjonssystemet APICS er en kjernekomponent i den digitale arkitekturen. Løsningen øker informasjonsflyten mellom operatørene, produksjonsprosessene og ledelsen og er implementert i Europa, USA, Sør-Amerika og Asia.

APICS er et MES (Manufacturing Execution System) for overordnet styring av  produksjonsprosessene i Hydros elektrolyseanlegg, støperier og anodefabrikker. Systemet fungerer som et bindeledd mellom overordnet forretningsstyring (i SAP) og lavnivå prosesskontroll.

Systemet er skreddersydd for kjerneprosessene i Hydro Aluminium (Anode produksjon, Elektrolyse og Støperi).  Det dekker områdene: Datainnsamling, prosessoveråking og optimalisering, produksjonsplanlegging, ressursstyring, kvalitetskontroll, sporbarhet /genealogi og performance analyser.  Dette inkluderer optimalisering av resirkulering av skrap og kontroll av CO2-utslipp.

Flere automatiseringsprosesser og systemer er koblet mot APICS og bruker produksjonsdata gjennom systemet til spissede formål innen avansert dataanalyse, datahåndtering og smart prediksjon.
 

Ansvarlig kontor: Haugesund

Kontakt oss

Ivar Kornbrekk
Enhetsleder