Screenshot 2020-06-12 at 13.01.09

Agder fylkeskommune

Forprosjekt prosjektstyringsverktøy for norske fylkesveier

Agder fylkeskommune har fra 2020 fått overført ansvaret for fylkesveier fra Statens vegvesen. Bouvet har bistått i et forprosjekt for å utarbeide beslutningsunderlag med anbefaling til prosjektstyringsverktøy.

Prosjekt: Forprosjekt prosjektstyringsverktøy for Agder Fylkeskommune

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Kristiansand

Kontakt oss

Helene-Tønessen

Helene Tønnessen

helene.tonnessen@bouvet.no

+47 480 43 943