Bilde fra ett av Hydro sine anlegg. Foto: Hydro/Marius Motrøen
Photo: Hydro/Marius Motrøen, Hydro © Photo: Hydro/Marius Motrøen

Hydro

Kan en robot automatisere deksel-håndtering i elektrolysehallene?

I samarbeid med Hydro har Bouvet fått bidra i et forstudie for å evaluere en automatisert industrirobots levedyktighet i deres elektrolysehaller.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

Forstudiet er en del av Hydro sin industri 4.0-satsning under; Automatisering av repetitive, tunge og farlige prosesser, samt forbedret HMS. 

Ved å gjennomføre et forstudie ønsket Hydro å få innsikt i muligheter og usikkerheter knyttet til et nytt automatiseringsinitiativ, i en tidlig fase. På den måten kan de ta raskere beslutninger og komme fort i gang med automatiseringen. 

Hydro ønsket å utforske om en robot kunne utføre oppgaver som er belastende for operatørene i deres elektrolysehaller.

Samtidig ville Hydro evaluere en robots evne til å fungere i en elektrolysehall, hvor det er sterke magnetfelt og andre krevende miljøutfordringer. Et eksempel på dette er håndtering av ovnsdeksler i hallene. Denne håndteringen er belastende for operatøren og krever at de jobber tett på flytende metall og kjøretøy i bevegelse. 

Prosess

Vi har i tett samarbeid med dyktige folk i SINTEFF og Hydro produsert testprosedyrer og utført tester for å samle erfaringsdata og sensordata. Basert på tolkning av datainnsamlingen, har vi gitt en anbefaling til Hydro.

Resultatet

Studien konkluderte med at roboten håndterer påkjenningene på en tilfredsstillende måte. Dette baner veien for automatisering med industriroboter i Hydros elektrolysehaller.

Med dette forstudiet har vi lært hvordan usikkerhet i denne typen prosjekter kan håndteres ved å gjennomføre stresstester av kritiske komponenter. Det er alltid gøy å jobbe med roboter, uansett prosjekt og kunde.

Med dette forstudiet har vi lært hvordan usikkerhet i denne typen prosjekter kan håndteres ved å gjennomføre stresstester av kritiske komponenter. Det er alltid gøy å jobbe med roboter, uansett prosjekt og kunde.

Svein Olav, prosjektleder i Bouvet

Ansvarlig kontor: Haugesund

Kontakt oss

Ivar Kornbrekk
Enhetsleder