shutterstock_682503124

Yara

Godlukt i byen

Yara Industrials sørger for at storbyer i Europa lukter godt med ny generasjons doseringsenhet utviklet i samarbeid med Bouvet

Utfordring

Byer og tettsteder over hele verden benytter nitratløsninger til å forhindre luktdannelse i avløpssystemer. Yara Industrials tilbyr produktet Nutriox på det europeiske markedet, og Bouvet lager IT-løsningen som holder styr på forbruk og dosering.

Forbruket av nitrater varierer med nedbør, menneskelig aktivitet og temperatur, og kan være vanskelig å forutse. Derfor ville Yara utvikle et system som lar brukerne sine følge med på forbruket og beholderen i sanntid for å gjøre produktleveranse og dosering enklere og mer korrekt.

f0mr-1
h7yc

Løsning

Et nettverk av sensorer er montert på tusenvis av kjemikalietanker rundt om i Europa, og hvert femte minutt sender de data om volum, temperatur, gjennomstrømming og andre viktige parameter til en database som Bouvet utvikler og forvalter. Gjennom applikasjonen Yara Telemetry kan Yaras kunder til enhver tid følge med på status og forbruk på sine anlegg, og Yara kan tilby sine kunder en høy grad av oppfølging, samt levering av produktet i riktig mengde og til riktig tid.

Systemet tar imot data fra en rekke forskjellige kontrollere og sensorer på flere formater. De lagres i skyen, på Microsoft Azure. Dataene kan eksporteres for videre behandling i andre systemer eller i Excel. Applikasjonen oversetter kommunikasjon og data til og fra målestasjoner fra mange leverandører. Løsningen, utviklet på .NET plattform, lar brukere og superbrukere følge med på forbruk og beholdning, og basert på disse tallene, planlegge produktleveranse og dosering. Kunder kan selvsagt også logge på for å følge med på eget forbruk og beholdning.

lysbilde25

Effekt

Gjennom den nye applikasjonen Yara Telemetry kan Yaras kunder til enhver tid følge med på status og forbruk på sine anlegg, og Yara kan tilby sine kunder en høy grad av oppfølging, samt levering av produktet i riktig mengde og til riktig tid.

Det er med på å gi en enda bedre godlukt i storbyene i hele verden.

Prosjekt: Godlukt i byen

Sektor: Industri

Ansvarlig kontor: Vestfold, Grenland

Kontakt oss

Nina Hansen