shutterstock_682503124

Yara

Godlukt i byen

Yara Industrials sørger for at storbyer i Europa lukter godt med ny generasjons doseringsenhet utviklet i samarbeid med Bouvet

Prosjekt: Godlukt i byen

Sektor: Industri

Ansvarlig kontor: Vestfold, Grenland

Kontakt oss

Nina Hansen