Grundig innsikt og innholdsrevisjon var suksesskriterier for nye nve.no

Nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er en viktig kilde til informasjon om skredfare, flomhåndtering, klimatilpasning og vann- og energiressurser i Norge. Nettsiden skal nå alt fra fagfolk og myndigheter til skoleelever og publikum og derfor var det viktig at brukerne var i sentrum når Bouvet og NVE lagde ny nettside.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Startet med grundig innsiktsfase

Prosjektet startet med å gjennomføre en grundig innsiktsfase, der brukerbehov, statistikk, innhold og design på den eksisterende nettsiden ble analysert. Ulike metoder som spørreundersøkelser, intervjuer, observasjoner, brukertester og workshops ble brukt for å få et helhetlig bilde av situasjonen. Basert på det arbeidet ble det identifisert flere utfordringer som NVE ønsket å løse:

 

  • Søkefunksjonen var ikke optimal og mange brukere fant ikke det de lette etter, eller brukte lang tid på å finne det.
  • Navigasjonen var basert på en faginndeling som ikke nødvendigvis reflekterte brukernes interesser eller forståelse. Det var også mange nivåer og underkategorier som gjorde det vanskelig å få en god oversikt over innholdet.
  • Sidene og innholdet hadde forskjellig layout og fulgte ikke et tydelig visuelt hierarki. 
  • Det var enormt mye innhold på nettsiden, og mye av det var nyttig og verdifullt, men ikke så lett tilgjengelig for brukerne. 

NVE ønsket også å friske opp og modernisere designet på nettsiden og ville skape en nettside som var i tråd med NVEs visjon, verdier og identitet, og som ga et godt inntrykk av organisasjonen.

 

NVE hadde over lengre tid gjort relativt lite med design og struktur på våre nettsider. Derfor gjennomførte vi en større runde med oppdatert design, rydding av innhold og ny struktur på NVE.no. I dette arbeidet fikk vi god hjelp av Bouvet, både på UX og teknisk implementering.

Kristian Løksa, Kommunikasjonsdirektør i NVE

Løsning

Basert på innsikten som ble samlet inn ble det utviklet en ny løsning  for nettsiden til NVE. Løsningen bestod av flere deler:
 

Innholdsrevisjon

Alt innhold på nettsiden ble gjennomgått og vurdert det ut fra relevans, kvalitet, aktualitet og brukerbehov. Deretter ble innholdet kategorisert slik at det var mer brukersentrert, med  ny taksonomi og menystruktur. Det ble identifisert et hierarki i innholdet, slik at noen sider var temasider eller inngangssider, mens andre var rene innholdssider om ett tema. Nyhetsartikler ble separert og det ble lagt til tydeligere datostempling og avsender på innholdet, slik at brukerne kunne se hvem som hadde skrevet det, og når det var sist oppdatert. 
 

Designprosessen

Det ble laget nye designforslag for de ulike sidetypene på nettsiden med responsivt design, som tilpasset seg ulike skjermstørrelser og enheter. Designet ble oppdatert med de siste endringene i profilen til NVE. Prosjektet hadde et tett samarbeid med designbyrået til NVE, som hadde ansvar for den visuelle profilen og designsystemet.
 

Brukertesting

Det ble kjørt jevnlige brukertester under designprosessen, både med interne og eksterne brukere der ulike metoder ble brukt, som papirprototyper, digitale prototyper, klikkbare mockups, osv. Både navigasjon, søk, innhold, design og brukeropplevelse ble testet, og prosjektet fikk verdifulle tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Verktøy som Google Analytics, Hotjar og Siteimprove ble brukt for å måle og analysere brukeratferd og ytelse på nettsiden.

Teknisk utvikling

CMS-løsningen ble oppdatert til en nyere versjon av Umbraco, som er et åpent og fleksibelt system for nettsideutvikling. HTML, CSS og JavaScript ble brukt for å implementere designet og funksjonaliteten på nettsiden. Søkefunksjonaliteten ble forbedret ved å bruke en egen søkemotor som ga bedre treff og filtreringsmuligheter. URL-strukturen på alle sidene ble gjennomgått, og sørget for at de var konsistente, logiske og brukervennlige.
 

Redaksjonell jobb

Bouvet hadde et godt samarbeid med NVEs redaktører, som hadde ansvar for å produsere, oppdatere og kvalitetssikre innholdet på nettsiden. De forbedret innholdet med nøkkelord, overskrifter, ingresser, mellomtitler, lenker, bilder, osv. De sørget også for at innholdet var klart, korrekt og tilpasset målgruppen. De brukte også verktøy som Siteimprove, for å sjekke innholdet for feil, mangler, døde lenker, osv.
 

Vi hadde et tett samarbeid med NVE gjennom hele prosjektet, og hadde ukentlige statusmøter, workshops, presentasjoner og tilbakemeldingsrunder. Vi hadde også full tilgang til folk i NVE, som var engasjerte, hjelpsomme og kunnskapsrike.

Atle Lillehovde, prosjektleder Bouvet

Mer brukervennlig, oversiktlig og moderne nettsider

Nettsiden ble lansert sommeren 2021, etter en grundig test- og godkjenningsfase og det ble gjennomført testing og brukerundersøkelser etter lanseringen for å evaluere effekten av den nye løsningen. Løsningen ble lanserte med et skjema som poppet opp på nettsiden, der brukerne ble spurt om de fant det de trengte i dag. 
 

Vi så umiddelbart en positiv endring i tilbakemeldingene, sammenlignet med før vi lanserte den nye nettsiden. Vi har også kjørt brukertester i etterkant av lanseringen, og fått gode tilbakemeldinger på navigasjon, søk, innhold og design. Brukerne opplever nettsiden som mer brukervennlig, oversiktlig og moderne.

Kristian Løksa, Kommunikasjonsdirektør i NVE
Interaktive prototyper i Figma ble brukt jevnlig for å sikre brukervennligheten.
Det ble jobbet grundig med innholdshierarki og menystruktur for å gjøre faglig stoff tilgjengelig for folk flest

Lurer du på noe? Vi hører gjerne fra deg

Se flere av våre historier og prosjekter