Aquateknikk

Industriell IOT for bærekraftig og lønnsom fiskeoppdrett

Aquateknikk har startet arbeidet med å automatisere landbaserte oppdrettsanlegg og ved hjelp av Bouvet er de nå på god vei til å tilrettelegge for smartere anlegg og videre vekst.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

For at Norge skal klare å møte etterspørselen etter fisk, forventes det at produksjonen må dobles de neste 30 årene. For å følge opp dette kan landbaserte oppdrettsanlegg være løsningen. Landbaserte oppdrettsanlegg gir oss et godt utgangspunkt for bærekraft. 

En av leverandørene som tilrettelegger for innovative og fretidsrettede anlegg er nyopprettede Aquateknikk; leverandører av høyteknologiske foringssystemer til landbasert fiskeoppdrett. Det er høy etterspørsel etter løsningen Aquateknikk tilbyr, og det kommer nye landanlegg i Norge og internasjonalt hvor det ligger et enormt potensiale.

For å få realisert ekspansjonsmulighetene var de avhengig av bedre teknikk og systemer for å imøtekomme det skrikende behovet i markedet. For å tilrettelegge for videre vekst og smartere anlegg har vi bistått med rådgivning, teknologisk kompetanse, endringsledelse, forskning- og utviklingstjenester. Målet med prosjektet har vært å hjelpe kunden gjennom en kraftig vekstfase.

Systemene til Aquateknikk hadde en del teknologisk bagasje, som skapte problemer. Sammen evaluerte vi nåværende systemer og gjorde nødvendige forbedringer, slik at de fremover kan få større uttelling av IOT og automatisering av sine foringsanlegg og økt oppetid.

Løsning

Prinsippene for anleggene er enkle:

  • Fisken skal ha en gitt mengde fôr til riktig tid
  • Fôret skal frem

Fôret veies inn fra siloer og transporteres til fôringsautomater. Herfra doseres det ut til fisken. Doseringen justeres automatisk ved:

  • Type fisk
  • Antall fisk
  • Størrelse på fisk
  • Vanntemperatur

Vi har sanert og dokumentert programvaren, og byttet ut tungvinte løsninger med mer moderne produkter. Som eksempel har vi sørget for å bytte ut PLSer med RIO-moduler.

For å redesigne hardware fikk vi hjelp av ekspertene fra selskapet Westcontrol. Selv har vi stått for underlaget som kortet designes og produseres utifra, på vegne av Aquateknikk. Det vil si at vi har definert funksjon og designparametere til kretskortet, og svart på spørsmål knyttet til design og produksjon underveis. Funksjon- og design-parameter har vi fått fra sluttkunde gjennom intervju samt analyse av eksisterende kort og dokumentasjon.

Verdi for kunden

Aquateknikk og innovativ teknologi i næringen er med på å tilrettelegge for en mer bærekraftig fiskeproduksjon, noe som er et godt utgangspunkt for miljøet og fiskevelferden.

Med funksjonelle systemer og rådgivning har Aquateknikk også økt kompetansen internt og fått færre garanti- og supporthenvendelser fra kunde. Dette har ført til økt kundetilfredshet og de er nå bedre rustet for vekst, og daglig- og fremtidig drift.

Tidligere gikk mye av de ansatte sin tid på administrative oppgaver. Nå kan de ha et større fokus på å nå sine visjoner fremfor å løse ad hoc-oppgaver. Fokuset kan nå rettes mot installasjon og leveranse.

Fisken får riktig mengde mat til riktig tid og man er ikke lenger avhengig av manuelt arbeid. Ved å ha landbaserte anlegg reduseres lus og sykdom og Co2-utslippene som kommer av frakt reduseres kraftig, ifølge fiskoghavbruk.no.

Ansvarlig kontor: Stavanger