skjermbilde_oppsummeringsside

Kompetanse Norge

Karriereveilederverktøyet som gjør det enklere for deg over 25 år å vite hva du kan bli

Visste du at om du er over 25 år og ikke har fullført videregående skole, så har du kanskje voksenrett og kan få dekket utdanning til fagbrev av fylket ditt? Bouvet har bistått Kompetanse Norge og Utdanning.no i å utvikle et karriereveilederverktøy som hjelper deg å finne aktuelle yrker basert på interesser og tidligere erfaring, og deretter legge opp en tilpasset vei til fagbrev.

Prosjekt: Kompetanse Norge (Udir når prosjektet startet), Karriereveilederverktøy for Utdanning.no

Tidsrom: 2019 - 2020

Sektor: Undervisning

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

REnate_nord

Renate Kristiansen

renate.kristiansen@bouvet.no

+47 470 81 081