Mann jobbet på verftet

Aibel

Komplett selskapsoppsett med automatiserte forretningsprosesser

7.mai i år fikk Aibel beskjed om at de hadde fått en milliardkontrakt for levering av en havvindplattform på tysk sokkel i Nordsjøen. Kontrakten omfatter levering av en HVDC-plattform og landbasert omformerstasjon. For å kunne starte byggingen av denne plattformen umiddelbart, hadde de behov for å ha klart et ERP-system med egne automatiserte forretningsprosesser.

Prosjekt: Aibel - Komplett selskapsoppsett med automatiserte forretningsprosesser

Sektor: Olje og gass

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Eivind Martinsen

Eivind Martinsen

Serviceleder

eivind.martinsen@bouvet.no

+47 915 43 390