Automatiserte forretningsprosesser for Aibel - Bouvet Norge

Aibel

Komplett selskapsoppsett med automatiserte forretningsprosesser

7.mai i år fikk Aibel beskjed om at de hadde fått en milliardkontrakt for levering av en havvindplattform på tysk sokkel i Nordsjøen. Kontrakten omfatter levering av en HVDC-plattform og landbasert omformerstasjon. For å kunne starte byggingen av denne plattformen umiddelbart, hadde de behov for å ha klart et ERP-system med egne automatiserte forretningsprosesser.

Utfordring

Tidligere i år gikk konsortiet bestående av Aibel og Keppel Fels i Singapore inn i et anbud på en kontrakt fra den europeiske nettoperatøren TenneT. Dersom Aibel og Keppel Fels skulle vinne denne kontrakten måtte de umiddelbart ha klart et komplett selskapsoppsett med automatiserte forretningsprosesser.

Det var avgjørende for Aibel at de skulle være klare til å aktivere det nye selskapet så snart kontrakten eventuelt var vunnet. Da det ikke var gitt at de skulle vinne kontrakten var det også viktig at funksjonaliteten i løsningen skulle kunne gjenbrukes i et lignende prosjekt ved en senere anledning. Bouvet og Aibel sitt SAP-team fikk derfor i oppgave å sette opp et nytt selskap i SAP og gjøre alt klart til det var avgjort hvem som vant kontrakten.

Løsning

Da Aibel og Keppel Fels vant kontrakten 7.mai, innebar det at de måtte sette opp et nytt selskap og at de laget en ny juridisk enhet hvor økonomien til det nye selskapet skulle styres. For å legge til rette for at dette skulle kunne skje umiddelbart har Bouvet siden 20. februar jobbet med å sette opp en helt ny selskapskultur i deres eksisterende økonomiløsning i SAP. Her kan det nye selskapet styre sine økonomi- og logistikkprosesser. Dette inkluderer full kontroll av alt fra inntekter og utgifter, personell, arbeidsflyt og lagerstyring.

Den nye firmakoden er kopiert fra Aibels eksiterende SAP-løsning og videreutviklet for dette prosjektet. At dette er en kopi av deres eksiterende løsning vil være en stor fordel for ressursene hos Aibel som skal styre og forvalte den nye organisasjonen som skal bygge plattformen. De er allerede kjent med tjenesten og prosedyrene, og vet hvordan systemet fungerer.

Arbeidsprosess

Bouvet har bidratt med fire ulike ressurser i prosjektet. Samarbeidet med Aibel har vært veldig bra. Aibels fagekspertise og Bouvets SAP-prosesskompetanse har vært avgjørende for det gode resultatet.

Vi har hatt ukentlige møter med en styringsgruppe gjennom hele prosjektet. På denne måten har vi sikret oss at resultatet har blitt slik kunden var forespeilet. At kunden var sterkt involvert i testfasen av prosjektet var også veldig viktig.

Usedvanlig godt levert av dere som er i prosjektet – jeg er imponert!

Kaare Espolin Fladmark, Chief Financial Officer i Aibel.

Effekt

Ved å lage en ny firmakode i god tid før kontrakten ble vunnet kunne Abiel og Keppel starte prosjektet umiddelbart. Løsningen var klar 1.mai, kontrakten ble vunnet 7.mai og 9.mai ble løsningen tatt over i produksjon.

Vi har levert en ferdig løsning før fristen, samt holdt oss godt under estimert budsjett. Både Bouvet og Aibel er veldig fornøyde med dette prosjektet. Arbeidet settes nå i gang, og Aibel skal stå for prosjektering, ingeniørtjenester og innkjøp, mens Keppel sitt verft i Singapore skal bygge omformerplattformen. Vi gleder oss til å se hvordan den ferdige plattformen vil fungere og takker for godt samarbeidet!

Prosjekt: Aibel - Komplett selskapsoppsett med automatiserte forretningsprosesser

Sektor: Olje og gass

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Eivind Martinsen
Serviceleder