20181107tk_I9525
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Pågående

Forsvaret

Nasjonal ressursdatabase - Forsvaret

Helt siden 1952, da det ble nedfelt i loven, har Forsvaret hatt muligheten til å rekvirere sivile ressurser i krise- eller krigssituasjoner. Sammen med forsvaret har vi nå gjort denne prosessen vesentlig enklere.

Prosjekt: Forsvaret

Tidsrom: 2017 - (Pågående)

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Bergen