Nordland fylkeskommune

En enklere hverdag for kollektivreisende

Brukervennlig løsning for billettkjøp og reiseplanlegging er svært viktig for kollektivreisende. Bouvet har i samarbeid med flere aktører hjulpet Nordland fylkeskommune med å samle billettkjøp og reiseplanlegger i én felles app samt tilpasset ny nettbutikk for kjøp av periodebillett, digitalt klippekort og kjøp for andre.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Reis Nordland trengte hjelp med å samle flere ulike funksjoner ut mot kundene i én app. I tillegg var det behov for bistand til å lage ny nettbutikk for kjøp av blant annet periodebillett og klippekort. Bouvet har bidratt overordnet i denne prosessen, samt i utvikling av løsningene.

Appen og nettbutikken er et resultat av samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Entur og flere andre fylkeskommuner, herunder AtB i Trøndelag og FRAM i Møre og Romsdal. Alle har en felles målsetning – å gjøre det enklere å reise kollektivt. Samarbeidet gjør utviklingen mer kostnadseffektiv og bidrar også til stabil og effektiv drift av løsningene.

Reiseappen har blitt utviklet med utgangspunkt i AtB (Trøndelags mobilitetsselskap) sin reiseapp, som både har reisesøk og billettkjøp for buss, båt og trikk. Bouvet sitt oppdrag har vært å sørge for at Nordland fylkeskommune kan ta i bruk løsningene i sitt fylke. Dette innebærer å tilpasse løsningene for Nordland sine produkter og eksisterende løsninger, egen profilering og design, konfigurasjon av kode og andre nødvendige tilpasninger.

Bouvet har bistått med både utvikling, design, brukertesting og prosjektledelse, samt rådgivning knyttet til smidig overgang fra eksisterende til nye løsninger. 

NF-billettapp.png
Slik ser den nye appen ut i dag.

 

Fra to apper til én app og ny nettbutikk

For å kunne tilpasse løsningene måtte behovene til brukerne i Nordland og Reis sine eksisterende tilbud kartlegges. Kartlegging ble gjennomført både før, underveis og etter første versjon av app og nettbutikk var utviklet og lansert. Det var flere, både store og små, ulikheter fra AtB som måtte hensyntas i utviklingen. I kartleggingen ble blant annet appen brukertestet på forskjellige brukergrupper slik som studenter, eldre og folk med funksjonsnedsettelser. Vi gjennomførte også ende-til-ende testing ved hjelp av testscenarioer for hele kjøpsløpet. 

Den nye appen “Reis” ble lansert sommeren 2022. Mange nye funksjoner er kommet på plass, og flere funksjoner er på vei, blant annet flere billettprodukter. Det jobbes også kontinuerlig med å forbedre løsningen ut ifra tilbakemeldinger fra brukerne.

Til sammen sørger løsningene for mer fleksibilitet, enkelthet og trygghet for kundene. 

Den nye appen bidrar til at våre reisende finner alt av informasjon i en og samme app – dette forenkler reisen og kan bidra til at flere velger å reise kollektivt. Det er vårt mål at flere skal velge å reise kollektivt, sammen med sykkel og gange som transportmåter. Den nye appen er derfor veldig viktig. Appen skal videreutvikles med nye funksjoner som forbedrer kundeopplevelsen for de reisende i Nordland. 

Marthe Andersen, Nordland fylkeskommune

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Jeppe Aaker
Avdelingsleder